Nieuws

Ergotherapie Aanbod ergitherapie

Wat kan ergotherapie voor uw patiënten betekenen?

Ergotherapie is een breed vakgebied dat als doel heeft te zorgen dat patiënten zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat zij willen, afgestemd op wat ze kunnen. Ergotherapeuten kunnen veel voor uw patiënten betekenen, zeker nu mensen steeds ouder worden, de zorgvragen complexer worden en mensen langer zelfstandig thuis wonen. Ergotherapeuten ondersteunen ouderen wanneer zij problemen ervaren bij hun dagel
GLI Beweegkuur Onderzoek

ZonMw projectaanvraag GLI BeweegKuur goedgekeurd

ZEL heeft in samenwerking met RIVM, GGD Haaglanden, Huis van Beweging, Zorggroep Unicum en gemeente Pijnacker-Nootdorp een projectaanvraag bij ZonMw ingediend om GLI BeweegKuur te onderzoeken in combinatie met werk en uitval uit het GLI-programma. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal gekeken worden naar inzet van mogelijke (digitale) ondersteuning om uitval te voorkomen en het succes van de GLI-BeweegKuur
Welzijn op recept psychosociale problemen welzijnsadviseur

Welzijn op recept werkt!

Mensen met psychosociale klachten maken over het algemeen vaker gebruik van eerstelijnszorg. Ongeveer de helft van de mensen die naar de huisarts gaat, komt met psychosociale problemen. Deze problemen kunnen zich uiten in bijvoorbeeld stress, somberheid of lichamelijke klachten. Echter, voor deze klachten is vaak geen (para-)medische of psychologische zorg noodzakelijk. Wel kan deelname aan welzijnsactiviteiten het w
Email

Meld je aan voor ons nieuwsbulletin!

Zo blijf je elke week op de hoogte van regionaal nieuws

GGZ Regiovisie

Regiovisie GGZ - speerpunt 2: één taal één boodschap

In de Regiovisie GGZ wordt gesproken over drie speerpunten waarvoor de komende jaren meer aandacht nodig is. Het tweede speerpunt in de Regiovisie GGZ, is het verbeteren van de afstemming tussen de verschillende zorgverleners binnen de GGZ: eenheid van taal en een gemeenschappelijke boodschap naar de patiënt zijn daarbij belangrijk.   Waarom is afstemming nodig?  Er bestaan onder patiënten ve
Vlaardingen Delft Schiedam Verwijswijzer

Help uw patiënt met verwijswijzer.nl

Veel mensen komen onterecht bij de (eigen) huisarts met bijvoorbeeld het verzoek om een gezondheidsverklaring of de aanvraag van een hulpmiddel. De (eigen) huisarts kan of mag hier in veel gevallen niet in voorzien. Waar kan de patiënt dan wel terecht? Op de Verwijswijzer vinden u en uw patiënt informatie over waar de patiënt terecht kan met zijn vraag. De Verwijswijzer is gemaakt voor huisartsen, mede
Oncologie Oncologiezorg Eerstelijnszorg

Oncologiezorg in de eerste lijn

1 op de 3 Nederlanders heeft te maken met kanker. Daarnaast overleven steeds meer mensen deze ziekte en is de levensverwachting voor patiënten met kanker hoger dan vroeger. Kankerpatiënten hebben veelal te maken met fysieke, psychosociale, mentale en maatschappelijke uitdagingen. Dit start al bij de diagnose, loopt door in de behandelfase en ook na de behandeling voor kanker kunnen patiënten – va
Digicoaches Digitale vaardigheden

Digicoach als vraagbaak en motivator

Wij hebben inmiddels al 27 digicoaches getraind. Digicoaches zijn belangrijk om de digitale vaardigheden van de praktijkmedewerkers te verbeteren waar mogelijk, zodat digitale middelen binnen de praktijk optimaal kunnen worden ingezet bij de dagelijkse werkzaamheden.      Welke digitale vaardigheden en trainingsvaardigheden heeft een digicoach daarvoor nodig? In dit artikel van ICT&Health
Waarnemer Praktijkstart

Waarnemer en binnen nu en 3 jaar starten als praktijkhouder in de regio?

Voor waarnemers de binnen nu en 3 jaar praktijkhouder willen worden in onze regio, organiseerde ZEL en HC WSD een leergang met informatieavonden. Tijdens de avonden werden de waarnemers iedere keer over een ander aspect van het praktijkhouderschap geïnformeerd. De eerste leergang werd eind mei afgerond en in het najaar start een nieuwe leergang. Heb je interesse of weet je iemand anders die mogelijk tot de doelg
5 generaties Samenwerken

Er werken nu 5 generaties met elkaar samen

Op de werkvloer van veel praktijken en zorgorganisaties werken we momenteel met 5 verschillende generaties samen. Wat betekent dit voor de collega's en de samenwerking?   Natuurlijk kunnen we niet generaliseren, maar er zijn zeker per generatie andere opvattingen en waarden te benoemen. Dit komt door een andere opvoeding, andere ervaringen met bijvoorbeeld wereldproblematiek net voor of tijdens hun werken
HR-taken Huisartsen Personeel

Minder tijd en energie kwijt aan HR taken

Voor veel huisartsen in de regio zijn HR-taken een knelpunt. Vaak kosten deze taken hen veel tijd en ook weten zij niet altijd precies wat ze moeten doen bij HR-vraagstukken. Dit bleek uit een uitvraag die ZEL vorig jaar deed onder de huisartsen in de regio.  Wij hebben daarom op basis van de wensen van de huisartsen in de regio een aanbod  gemaakt dat huisartsen ondersteunt in hun personeelsmanagement. Bij
Regiovisie GGZ Sociaal domein

Regiovisie GGZ- speerpunt 1: aansluiting bij het sociaal domein

In de Regiovisie GGZ wordt gesproken over drie speerpunten waarvoor de komende jaren meer aandacht nodig is. Het eerste speerpunt is een goede samenwerking tussen de GGZ en het sociaal domein. Hoewel dit al jaren onder de aandacht is, lijken de twee domeinen elkaar moeilijk te vinden. Maar waarom is de samenwerking zo belangrijk? Dat is tweeledig: In de praktijk blijkt dat veel mensen die psychische klachten onder