Aan de slag met digitalisering

We hebben op dit moment te maken met een beschikbare zorgcapaciteit die de stijgende zorgvraag niet kan bijhouden. Daarom zijn slimme zorgoplossingen nodig en een vernieuwde, hybride manier van werken. 
Slimme zorgoplossingen kunnen positief bijdragen aan het leveren passende en persoonsgerichte zorg en vergemakkelijken het multidisciplinair samenwerken door veilige uitwisseling van informatie.

Digitalisering speelt een belangrijke rol bij vernieuwingen in de zorg. Daarom starten wij diverse initiatieven, zodat zorgverleners in de regio digitale middelen in het voordeel van hun praktijk en de zorg in kunnen zetten, In de roadmap digitalisering 2025 staan de thema’s beschreven van de initiatieven waar wij de komende jaren mee aan de slag gaan. De thema’s zijn tot stand gekomen na een uitgebreide analyse van zorgontwikkelingen en na toetsing bij kernspelers uit de eerste lijn.

Tevens sluit de roadmap aan bij de regionale visie op digitalisering in de eerste lijn: "Door effectieve inzet van digitalisering kan de patiënt beter worden geholpen en wordt tegelijkertijd de samenwerking verbeterd". Visiedocument digitalisering regio NWN-DWO

Om de digitaliseringsactiviteiten voor huisartsen goed aan te laten sluiten op de praktijk werken wij samen met vijf gidspraktijken. Deze gidspraktijken adviseren over nieuwe innovaties, testen digitale zorgtoepassingen en delen hun ervaringen als voorbeeld voor de regio.

PraktijkHuisartsenpraktijk Kleine Heemtuin
HuisartsMarlijn Berkovits
Regio en HISRegio NWN / Promedico
PraktijkHuisartsenpraktijk Hoogeland
HuisartsSabine van Schie
Regio en HISRegio Westland / MicroHIS
PraktijkHuisartsencentrum de Cordes
HuisartsRita Heijdra
Regio en HISRegio Hoek van Holland / CGM
PraktijkHuisartsenpraktijk Emmapark
HuisartsPatrick van Puffelen
Regio en HISRegio Delfland / Medicom
PraktijkSander Gransjean
HuisartsRegio Oostland / CMIO
PraktijkHuisartsRegio en HIS
Huisartsenpraktijk Kleine HeemtuinMarlijn BerkovitsRegio NWN / Promedico
Huisartsenpraktijk HoogelandSabine van SchieRegio Westland / MicroHIS
Huisartsencentrum de CordesRita HeijdraRegio Hoek van Holland / CGM
Huisartsenpraktijk EmmaparkPatrick van PuffelenRegio Delfland / Medicom
Sander GransjeanRegio Oostland / CMIO

ZEL biedt u: 
  • Informatie over ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en hybride werken
  • Ondersteuning bij diverse thema’s m.b.t. digitalisering. 
  • Hulp bij de implementatie van een digitale zorgoplossing; ondersteuning bij het uitwerken van het idee, maar ook hulp bij het opstellen van het plan van aanpak. 
  • Ondersteuning bij de digitale vaardigheden van de medewerkers binnen uw zorgpraktijk door inzet van digicoaches
Heeft u vraagstukken op het gebied van digitalisering, maak deze gerust bij ons kenbaar! Hiervoor kunt u een mail sturen naar digitalisering@zel.nl.

U vindt op onze website per thema onze digitaliseringsinitiatieven en welke ondersteuning ZEL biedt.

Wat vond je van deze pagina?