Zorgpad Lage rugklachten

De huisarts maakt bij het beoordelen van lage rugklachten van zijn patiënten gebruik van de expertise van de neuroloog. Hierbij blijkt dat een groot percentage verwezen patiënten aspecifieke lage rugklachten heeft. Dit is volgens de NHG standaard géén indicatie voor specialistische 2e lijns zorg.

De huisarts stuurt de patiënt met aspecifieke lage rugklachten vaak door naar de 2e lijn op verzoek van de patiënt ter uitsluiting van pathologie of omdat er onvoldoende alternatieven bekend zijn in de 1e lijn. Ook blijkt dat de patiënt met aspecifieke lage rugklachten meestal bekeken wordt binnen het medisch referentiekader. Hierdoor wordt de oplossing ook meestal binnen dit medisch referentiekader gezocht. Dit is niet altijd de juiste route.

Om de huisarts en de patiënt met aspecifieke lage rugklachten een alternatief te bieden is er het “Meekijkconsult Fysiotherapie”.

Bij het meekijkconsult fysiotherapie wordt de patiënt met aspecifieke lage rugklachten bekeken vanuit het referentiekader van de “Positieve Gezondheid” en ook de oplossing wordt in dit referentiekader gezocht. De hulpverlener (huisarts of fysio/oefentherapeut) stelt de patiënt in staat zijn probleem op te lossen of kan vanuit zijn netwerk competenties inzetten die de patiënt verder helpen. Dit betekent dat er aanspraak wordt gemaakt op het zelfmanagement van de patiënt met aspecifieke lage rugklachten en/of dat hij binnen 1e en 0e lijn geholpen wordt.

De patiënt ervaart hierdoor adequate zorg, beantwoording van zijn hulpvraag en verbetering van zijn gezondheid.

 1. De patiënt maakt een afspraak bij de huisarts i.v.m. lage rugklachten. De doktersassistente stuurt de StartBackScreeningTool voorafgaand aan het consult toe aan de patiënt en de patiënt vult deze vragenlijst in.

 2. De huisarts kan tijdens het consult de uitkomsten van de Start Back Screening Tool gebruiken om risico op vertraagd herstel in te schatten. Bij hoog risico kan het meekijkconsult fysiotherapie via ZorgDomein worden aangevraagd bij de aangesloten fysiotherapiepraktijken.

 3. Tijdens het meekijkconsult wordt een uitgebreide screening[1] gedaan op herstel belemmerende factoren. Deze worden met de patiënt besproken en gerapporteerd aan de huisarts. Indien de huisarts geen StartBackScreeningTool heeft ingezet, wordt deze alsnog afgenomen.

 4. De fysiotherapeut stuurt de huisarts een verslag[2] met zijn bevindingen en het behandeladvies. Wanneer er vanuit het behandeladvies zorgverleners betrokken moeten worden kan de beoordelaar de huisarts een advies meegeven welke zorgverlener of organisatie te betrekken 
   
 5. Na het consult kan de huisarts het vervolgtraject voor de patiënt opstarten.
  1. Met de stappen uit het protocol streven we met elkaar naar passende zorg voor de patiënt met lage rugklachten met als gevolg: Verminderde kans op chronificatie van de klachten.
  2. De patiënt vraagt minder vaak een herhaalconsultaan.
  3. De patiënt doet minder vaak een beroep op de 2e lijn.
  [1] Met gebruik van de filosofie van de Positieve Gezondheid
  [2] Verslaglegging volgens HASP 

  Wat vond je van deze pagina?

  Gerelateerd Nieuws

  Lage rugklachten Fysiotherapie Meekijkconsult

  Zorgpad Lage Rugklachten - ervaringen met het meekijkconsult fysiotherapie

  Bij het meekijkconsult fysiotherapie wordt de patiënt met aspecifieke lage rugklachten bekeken door de fysiotherapeut vanuit “Positieve Gezondheid” en wordt ook de oplossing binnen dit referentiekader gezocht. De hulpverlener (huisarts of fysio/oefentherapeut) stelt de patiënt in staat zijn probleem op te lossen of kan vanuit zijn netwerk competenties inzetten die de patiënt verder helpen.
  Lage rugklachten Zorgpad aspecifiek

  Ervaringen uit de praktijk met zorgpad aspecifieke rugklachten

  “Voorheen probeerde ik patiënten met aspecifieke lage rugklachten zo lang mogelijk zelf te begeleiden, soms met behulp van de lokale fysiotherapeut. Op het moment dat er twijfel was of de lage rugklachten echt aspecifiek of toch (pseudo) radiculair waren, had ik behalve mijn anamnese en het lichamelijk onderzoek soms aanvullend onderzoek nodig. Door de landelijk oplopende wachttijden bij de neurologen vroe
  Lage rugklachten Meekijkconsult Fysiotherapie

  Nieuw op de ZEL website: Zorgpad lage rugklachten

  Patiënten met aspecifieke lage rugklachten worden door huisartsen regelmatig verwezen naar de neuroloog, met als doel aanvullende diagnostiek ter bepaling van de oorzaak van de rugklachten. Deze patiëntengroep hoort, bij ontbreken van alarmsymptomen en/of een specifieke oorzaak, niet thuis in de 2e lijn en kan volgens de geldende standaard in de 1e lijn behandeld worden.Verwijzers zijn onvoldoende bekend me