Financiering

De nascholingen die ZEL organiseert zijn BTW vrij dankzij de CRKBO registratie die ZEL sinds 2010 heeft. Deze registratie komt voort uit een onderzoek naar de kwaliteit van de nascholingen en de organisatie en betekent dat de nascholingen voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Er zijn nascholingen waar een eigen bijdrage gevraagd wordt en andere nascholingen zijn kosteloos.
Voor ZEL nascholingen bestaan diverse financieringsstromen en daardoor verschillende tarieven:

  • HC WSD abonnement (Huisartsen Coöperatie Westland Schieland Delfland) 
  • Zorgpaden en Persoonsgerichte Zorg
  • Subsidies
  • FAW gelden (Fonds Achterstandswijken)

Huisartsen in de regio DWO (Delfland Westland Oostland)-NWN (Nieuwe Waterweg Noord), die lid zijn van de Huisartsen coöperatie WSD, betalen jaarlijks een verplichte contributie voor nascholing. Met dit abonnement kunnen huisartsen kosteloos 21 uur geaccrediteerde nascholing volgen. Deze nascholing wordt aangeboden in de vorm van een Eendaagse en een Tweedaagse.

Tevens organiseert ZEL voor EKC medewerkers/WDH leden jaarlijks een nascholing. Voor de praktijkondersteuners geaccrediteerde nascholingen en intervisie en voor de doktersassistenten organiseert ZEL geaccrediteerde nascholingen. Elk HC WSD lid geeft aan het begin van het jaar aan welke praktijkondersteuner (1) binnen het abonnement geaccrediteerde nascholingen en intervisie bij ZEL kan gaan volgen en welke doktersassistenten (2) de geaccrediteerde nascholingen. Voor deze medewerkers van HC WSD leden zijn de scholingen kosteloos.

Een waarnemer is niet in loondienst, heeft geen personeel en kan daardoor geen ondersteunend personeel laten meescholen op het lidmaatschap. Ter compensatie kan een waarnemer kosteloos deelnemen aan de zorgpad scholingen. 

Nascholing wordt gezien als een belangrijk middel om de kwaliteit van de chronische zorg of regionale samenwerking te verbeteren. Daarom heeft ZEL diverse financiële afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar over het aanbieden van nascholingen. Door deze afspraken kan ZEL veel nascholingen over chronische zorg vaak kosteloos aanbieden aan zorgverleners die een contract hebben met ZEL voor deelname aan de zorgpaden. Soms is een scholing echter verhoudingsgewijs duurder of ingekocht bij een externe partij, waardoor wij hiervoor een bijdrage moeten vragen.

Vanwege de afspraken kunnen wij deze scholing vaak alleen aanbieden aan de deelnemers van de betreffende zorgpaden of Persoonsgerichte Zorg. Andere zorgverleners kunnen hier dan niet aan deelnemen of dienen de volledige prijs van de nascholing te betalen.

Bij deelname aan nascholingen die uit een subsidie worden gefinancierd, kunnen kosten in rekening worden gebracht. Dit is afhankelijk van het project en de subsidie die hiervoor beschikbaar is. De eventuele kosten staan vermeld bij de informatie van betreffende nascholing in de nascholingsagenda op de ZEL website.

Bij deelname aan nascholingen die via FAW worden georganiseerd, zijn geen kosten verbonden. Een voorwaarde is wel dat de huisartsenpraktijk waar de zorgverlener werkt in een achterstandswijk is gevestigd. Indien de scholing is opengesteld voor praktijken buiten het achterstandswijk kunnen er kosten aan de scholing verbonden zijn. De eventuele kosten staan vermeld bij de informatie van betreffende nascholing in de nascholingsagenda op de ZEL website.

Indien de zorgverlener deelneemt aan een ROS nascholing, worden er kosten in rekening gebracht. Deze kosten staan vermeld bij de informatie van betreffende nascholing in de nascholingsagenda op de site.

Jacqueline Rolfes, jrolfes@zel.nl of Jaqueline Mesman, jmesman@zel.nl of tel. 0174-210440.
Voor Fonds Achterstandswijken: Sandra van Det-Voogt, svandet@zel.nl  of Antoinet Smallegange, asmallegange@zel.nl of tel. 0174-210440. .

Wat vond je van deze pagina?