Oncologie handreiking en regionaal zorgplan

Steeds meer mensen overleven de ziekte kanker en hebben een langere levensverwachting dan vroeger. Dit komt onder meer door verbeterde diagnostiek en behandeling. Kankerpatiënten hebben veelal te maken met fysieke, psychosociale en maatschappelijke uitdagingen. Dit start al bij de diagnose, loopt door in de behandelfase en ook na de behandeling voor kanker kunnen patiënten – vaak nog jarenlang – kampen met allerlei late effecten gerelateerd aan de kanker en de behandelingen. Zorg die is afgestemd op de behoefte van de persoon kan voor deze mensen zeer waardevol zijn. Deze zorg hoeft niet alleen te worden geleverd door de huisarts, maar kan ook door andere zorgverleners (binnen of buiten de huisartsenpraktijk) worden opgepakt.

Hoe kunnen we de persoonsgerichte zorg voor deze patiëntengroep (nog beter) organiseren?
Met deze vraag is de werkgroep Oncologie van ZEL aan de slag gegaan.

Voor huisartsenpraktijken of samenwerkingsverbanden rond huisartsenpraktijken die gezamenlijk de persoonsgerichte zorg voor oncologiepatiënten binnen de eerste lijn willen verbeteren heeft ZEL twee documenten gemaakt. Daarnaast bieden we praktische ondersteuning bij het inrichten van het zorgproces rondom patiënten met oncologische aandoeningen in praktijken.

In het “regionaal zorgplan oncologie” staan: 

  • Alle (zorg)taken voor een oncologiepatiënt.  
  • Welke zorgverleners hierin een rol kunnen spelen. 
  • Welke instrumenten eerstelijns zorgverleners kunnen gebruiken om de oncologische zorg binnen de eerste lijn te structureren/organiseren. 
  • Welke samenwerkingsafspraken eerstelijns zorgverleners kunnen maken om de oncologische zorg binnen de eerste lijn te structureren/organiseren. 

Klik hier voor het Regionaal zorgplan oncologie.

In de handreiking staan verschillende methodes om de oncologische zorg binnen de eerste lijn te structureren/organiseren. Daarnaast vindt u in de handreiking een stappenplan hoe u dit vanuit uw praktijk kunt aanpakken. Denk daarbij aan het maken van lokale afspraken over de activiteiten die uw huisartsenpraktijk en/of een andere zorgverlener binnen de eerste lijn deze patiëntengroep kunnen bieden.  

Klik hier voor de handreiking oncologie.

 

Stichting OOK heeft met een aantal koplopers in de begeleiding van oncologiepatienten in de eerste lijn de Toolbox Optimale Ondersteuning bij Kanker in de huisartspraktijk ontwikkeld. Dit is een hulpmiddel om patiënten van de huisartspraktijk op een gestructureerde manier ondersteuning bij kanker te geven met behulp van een POH Oncologie. Wilt u meer informatie? Klik dan hier voor de toolbox. 

Heeft u vragen over deze documenten of wilt u advies over of ondersteuning bij het inrichten van het zorgproces rondom patiënten met oncologische aandoeningen in uw praktijk? Neem dan contact op met het secretariaat van ZEL via: secretariaat@zel.nl.  

Wat vond je van deze pagina?

Gerelateerd Nieuws

Oncologie Oncologiezorg Eerstelijnszorg

Oncologiezorg in de eerste lijn

1 op de 3 Nederlanders heeft te maken met kanker. Daarnaast overleven steeds meer mensen deze ziekte en is de levensverwachting voor patiënten met kanker hoger dan vroeger. Kankerpatiënten hebben veelal te maken met fysieke, psychosociale, mentale en maatschappelijke uitdagingen. Dit start al bij de diagnose, loopt door in de behandelfase en ook na de behandeling voor kanker kunnen patiënten – va