Digitale informatie-uitwisseling​

Het vastleggen van heldere informatie is belangrijk voor een effectieve samenwerking. 
De beroepsverenigingen van de fysiotherapeuten, huidtherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten hebben samen met de LHV en NHG een gezamenlijke richtlijn voor informatie-uitwisseling ontwikkeld. Met deze richtlijn informatie-uitwisseling arts-paramedicus
(Richtlijn HASP-paramedicus) ontstaat een uniforme werkwijze om berichten eenvoudig op te stellen en te versturen.
In de richtlijn staan afspraken over wanneer welke patiënteninformatie via berichten wordt verstuurd tussen artsen en paramedici.

Belangrijkste uitgangspunten Richtlijn HASP-paramedicus 
De belangrijkste uitgangspunten van de Richtlijn HASP-paramedicus zijn: snel, veilig en correct informatie uitwisselen tussen huisartsen en paramedici, zodat de onderlinge samenwerking verbetert en daarmee de zorg voor de patiënt. Meer informatie over de richtlijn vindt op de websites van de deelnemende beroepsverenigingen. Op deze pagina’s en in de richtlijn vindt u ook een link naar de HASP-viewer, een online tool waarin u de afspraken per berichttype kunt nazoeken.

In onze regio zijn er basisafspraken gemaakt over het gebruik van bepaalde systemen. Hiermee streven we naar uniformiteit en wordt de uitwisseling van gegevens die relevant zijn voor goede zorgverlening ondersteund met goede ICT-applicaties. Deze afspraken over de manier waarop medische gegevens veilig kunnen worden gedeeld zijn vastgelegd in het Handboek Gegevensoverdracht. 

Downloads en links

Hieronder vindt u een overzicht van alle documenten en links van deze pagina:


Wat vond je van deze pagina?