PGO

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of website waarin een patiënt informatie over zijn of haar gezondheid bij meerdere zorgverleners kan beheren. Daarmee kunnen patiënten hun medische gegevens bekijken en gegevens toevoegen. Elke burger kan een PGO kiezen die bij hem of haar past. 

PGO’s moeten een MedMij label hebben. Dit label geeft de garantie dat de uitwisseling van gegevens tussen uw EPD en een PGO en het opslaan van deze gegevens in een PGO veilig en op een goede manier gebeurt. U heeft als zorgverlener de keuze om functionaliteiten zoals zelfmetingen of online afspraken beschikbaar te stellen voor uw patiënten. 

PGO’s zijn nieuw en nog volop in ontwikkeling. Heeft u vragen over de werking en praktische toepassing van een PGO?  Kijk dan naar onderstaande veelgestelde vragen en de antwoorden: 

Meer informatie over PGO’s en de ontwikkelingen, vindt u op de landelijke PGO informatiepagina: www.pgo.nl. Via dit voorbeeld-PGO kunt u zien hoe een PGO er voor de patiënt uit kan zien en wat in een PGO mogelijk is. 
In de Digitale Zorggids vinden patiënten uitleg over en ondersteuning bij het kiezen voor een PGO. 

Patiënten kunnen hun dossier via een door hen zelfgekozen PGO opvragen bij uw praktijk. Om de informatie met uw patiënten te kunnen delen, heeft uw EPD-leverancier een aansluiting op een zogeheten DienstVerlener ZorgAanbieder (DVZA) nodig. Deze DVZA verzorgt de technische ontsluiting van gegevens tussen uw EPD en een PGO. Voor ontsluiting van data via een PGO is het noodzakelijk dat u als praktijk en zorgverlener te vinden bent op de zorgaanbiederslijst (ZAL). 

De patiënt kiest zelf voor een PGO dat bij hem of haar past. Daarom kunnen wij (ZEL of huisarts) (voorlopig) geen advies geven. Om een goede keuze te maken, kunnen patiënten het beste de keuzehulp in de Digitale Zorggids raadplegen. De gegevensuitwisseling met uw EPD verloopt bij alle PGO’s met een MedMij label op dezelfde manier.

ZEL houdt de belangrijkste ontwikkelingen in de gaten en informeert u via de ZEL communicatiekanalen wanneer er vervolgacties vanuit uw praktijk nodig zijn. Heeft u nog vragen rondom PGO's, dan kunnen wij u persoonlijk adviseren en ondersteunen. U kunt contact met ons opnemen via digitalisering@zel.nl. 

Wat vond je van deze pagina?