COPD en astma formularium​

Alle hierna volgende adviezen en schema’s zijn algemene richtlijnen die voor individuele patiënten anders kunnen uitvallen. ZEL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onterechte toepassing.

ZEL heeft samen met apothekers van ZELA, huisartsen en longartsen uit het Reinier de Graaf en het Franciscus Gasthuis & Vlietland, een regionaal formularium Astma en COPD ontwikkeld.

Er is gekozen voor één formularium waarin zowel de lijnen van Astma als COPD medicatie zijn opgenomen. De keuze is gemaakt voor een aantal lijnen, waarbij verschillende inspiratiekracht noodzakelijk is, zodat er voldoende keuze is.

Download hier het Regioformularium Zuid-Holland Zuidwest astma en COPD.
Download hier de gebruiksaanwijzing van de In-Check DIAL

Er is besloten een formularium te ontwikkelen gezien de veelheid aan verschillende inhalatoren. We wilden graag regionaal met de apotheken en longartsen het aanbod beperken. Met een beperkter aantal inhalatoren kunnen praktijkondersteuners en apothekersassistentes meer kennis opdoen over deze devices en deze kennis beter overdragen aan patiënten. Dit draagt bij aan de therapietrouw bij patiënten.

Onze doelstelling is dat het formularium regionaal wordt ingezet voor patiënten die nieuwe medicatie gaan gebruiken of voor patiënten bij wie de oude medicatie niet voldoet. Ook de longartsen hebben de intentie uitgesproken patiënten, indien mogelijk, in te stellen op medicatie uit dit formularium.

Wat vond je van deze pagina?