Nieuws

ALK Samenwerking Netwerkzorg

Samenwerken om ALK patiënten de regie te geven en verder helpen

Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) komt veel voor in de eerstelijnspraktijk. ZEL heeft samen met het Vlietland Ziekenhuis afspraken gemaakt om te voorkomen dat deze patiëntengroep onnodig veel gebruik maakt van de zorg.      Eén van de stappen hierin is het verkleinen van de instroom vanuit de huisartsenpraktijk. Vroegtijdige (h)erkenning en het hebben van een netwerk van hulpverl
Patiëntenportaal Econsult Digitalisering

Aanzienlijke groei in gebruik patiëntenportaal: de tips van huisartsenpraktijk Docwerk

Door de functionaliteiten van het patiëntenportaal in te zetten kunt u de zorg voor uw patiënten efficiënter en effectiever inrichten. . Zo kunnen patiënten deze functionaliteiten regelmatig gebruiken om zo minder vaak naar de praktijk te hoeven gaan en minder vaak naar de praktijk te bellen. Enkele huisartsen die voor de eConsult optie van de GPGZ-module digitalisering 2023 kozen, kregen inzi
Paramedie Paramedici Regiovisie

Regiovisie paramedici zorgt voor betere afstemming

Soepele samenwerking binnen de zorg rondom en met de patiënt is cruciaal om de zorg werkbaar te houden. Daarvoor is afstemming binnen de regio nodig. Reden voor de besturen van de vijf paramedische zorggroepen/netwerken in de ZEL-regio om gezamenlijk een regiovisie op te stellen. Deze visie vormt een gemeenschappelijke basis die de paramedie nog beter in staat stelt een bijdrage te leveren aan het behoud van gez
Email

Meld je aan voor ons ZorgBulletin!

Zo blijf je elke week op de hoogte van regionaal nieuws

GGZ Consultatie Huisarts POH-GGZ

Update GGZ-consultatie

Het afgelopen jaar is door huisartsen en POH-GGZ-ers in de regio WSD 384 keer een eenmalig face-to-face gesprek bij een psychiater, klinisch of Gz-psycholoog van GGZ Delfland aangevraagd. Dat komt neer op gemiddeld 32 aanmeldingen per maand. Van deze patiënten zijn uiteindelijk slechts 5 patiënten in de GGZ zorg terechtgekomen. Hoe zit het ook alweer?  Bent u huisarts of POH-GGZ in de regio en
Coördinatiepunt WSD Urgent bed Urgente opname

Coördinatiepunt WSD

Het is nu een jaar geleden dat het Coördinatiepunt WSD opende. Hét loket voor huisartsen om mensen aan te melden die een urgente opname in een verpleeghuis of wijkverpleging nodig hebben. Het Coördinatiepunt WSD is 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar op 088-1668855.  In 2023 is er voor 820 mensen een urgent bed aangevraagd, waarbij in de maand december voor maar liefst 85 mensen is bemidd
Digitalisering Digibeurs GPGZ-module

Kennis opdoen over digitalisering in de zorg tijdens de Digibeurs

Tijdens de digibeurs van ZEL waren de aanwezige huisartsen, praktijkondersteuners en digicoaches uit de regio in 1 avond op de hoogte van diverse digitaliserings onderwerpen: Zo wierp Menno van Doorn, gedragswetenschapper, een blik op de toekomst met AI. Olaf Nijeboer, functionaris gegevensbescherming, benadrukte het belang van informatiebeveiliging, zeker nu het aantal digitale middelen in de zorg toenemen. Daa
Doktersassistent Zij-instromen Leerwerkplek

Positieve ervaringen uit de regio met opleiden zij-instromers doktersassistenten

Dit jaar kunnen huisartsen voor de 3e keer op rij deelnemen aan het regionaal traject om zij-instromers op te leiden tot doktersassistent. Doel is om met elkaar te zorgen voor voldoende doktersassistenten in de praktijken in onze regio. In de afgelopen 2 jaar hebben de huisartsen, praktijkmedewerkers, zij-instromers en ZEL veel ervaring opgedaan. Want wat betekent het opleiden van een zij-instromer voor de huisartsen
BeweegKuur GLI GLI-teams

Nieuwe beweegkuur-GLI teams actief in de regio

In het afgelopen jaar, 2023, zijn 4 nieuwe GLI-teams gestart met het aanbieden van de BeweegKuur, namelijk GLI-team Monster, GLI-team Brahmslaan, GLI-team Delft-Rijswijk en GLI-team Delft Phoenix. We zijn verheugd te melden dat er binnenkort nog 2 teams zullen starten: GLI-team Schipluiden en een nieuw GLI-team in Pijnacker-Nootdorp. Door de groei van het aantal teams kunnen steeds meer mensen in de gemeente waar zij
Paramedici Regionaal Symposium

Paramedici in gesprek over de toekomst

Paramedici kregen tijdens het Regionaal symposium paramedici “De toekomst hangt af van wat je nu doet” afgelopen donderdag 25 januari veel informatie over de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen. Verder maakten zij kennis met regionale initiatieven die paramedische praktijken in hun dagelijks werk met de patiënt kunnen gebruiken. Hierbij lag de focus vooral op de uitgangspunten van het Regi
Lage rugklachten Zorgpad aspecifiek

Ervaringen uit de praktijk met zorgpad aspecifieke rugklachten

“Voorheen probeerde ik patiënten met aspecifieke lage rugklachten zo lang mogelijk zelf te begeleiden, soms met behulp van de lokale fysiotherapeut. Op het moment dat er twijfel was of de lage rugklachten echt aspecifiek of toch (pseudo) radiculair waren, had ik behalve mijn anamnese en het lichamelijk onderzoek soms aanvullend onderzoek nodig. Door de landelijk oplopende wachttijden bij de neurologen vroe
Digitale zorg E-consult Digitaliseirng

Huisartsen zijn gehecht geraakt aan het e-consult

Het e-consult en het online aanvragen van herhaalrecepten zijn blijvertjes gebleken in de huisartsenpraktijk. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksorganisatie Nivel onder bijna alle 4838 huisartsenpraktijken (respons 12% (n=586)) over het gebruik van digitale zorg in 2022: digitale middelen hebben een structurele plek verworven.Tijdens de COVID pandemie zetten artsen, zoals bekend, digitale zorg veelvuldig