Meldpunt eerstelijns diagnostiek

Ervaart u knelpunten bij het aanvragen van eerstelijns aanvullende onderzoeken, die in de NHG standaarden geadviseerd worden? In de regio zijn afspraken gemaakt over de beschikbaarheid voor huisartsen van aanvullende diagnostiek die in de NHG standaarden geadviseerd wordt.

Doel van dit meldpunt is om goed zicht te krijgen op de zaken die nog niet naar wens verlopen en daar waar mogelijk, te kijken naar oplossingen.

Weet u niet zeker of het aangevraagde onderzoek waarbij u knelpunten ervaart binnen de afspraken valt? Bekijk dan via de links hieronder de tabellen waarin alle onderzoeken die binnen de afspraken vallen, vermeld zijn:

Klik hier voor de tabel van Reinier de Graaf
Klik hier voor de tabel van Franciscus Gasthuis & Vlietland

ZEL heeft een overeenkomst gesloten met Reinier HAGA Groep en Franciscus Gasthuis & Vlietland voor eerstelijns diagnostiek. In deze overeenkomst is onder andere vastgelegd dat per januari 2019 in principe alle aanvullende onderzoeken, die in de NHG standaarden geadviseerd worden, voor de huisarts beschikbaar zullen zijn, tenzij anders overeengekomen. Tevens staan in de overeenkomst afspraken over de toegankelijkheid van de eerstelijns diagnostiek en over het diagnostisch toets overleg (DTO).

Wat vond je van deze pagina?