Zelfmanagement

Mede door de toenemende  druk op de zorg en de veranderde kijk op gezondheid (positieve gezondheid) en zorg (persoonsgerichte zorg), wordt zelfmanagement van de patiënt steeds belangrijker. Vooral bij mensen met chronische aandoeningen en mensen met lichte psychische klachten kunnen digitale middelen helpen meer grip op hun gezondheid te krijgen of te houden.  

Hierdoor is er tijdens het consult meer ruimte voor een goed gesprek met de patiënt en kan de beschikbare tijd binnen de praktijk effectiever ingezet worden.

Digitale middelen kunnen op verschillende gebieden ondersteunen bij zelfmanagement: 

 • Interactie en zorg dichtbij:
  Een korte vraag over een klacht of medicatiegebruik via een e-consult kan ervoor zorgen dat de patiënt direct weet hoe het beste te handelen. 
 • Consultvoorbereiding:
  Onder andere door het invullen van een vragenlijst gaat de patiënt voorbereid naar een consult. De vragenlijst kan hierbij als startpunt gebruikt worden voor het gesprek tijdens het consult. Lees ervaringen hiermee van huisartsenpraktijk Nieuw Delft in dit artikel. 
 • Informatie en educatie:
  Via digitale middelen, zoals Thuisarts.nl, behandelplatforms en verschillende apps kan een patiënt zelf, in de eigen omgeving, informatie (na)lezen of luisteren.
  In samenwerking met POH GGZ in de regio is een document samengesteld met tips voor het effectief inzetten van behandelplatforms. 
 • Monitoren gezondheid:
  Door op regelmatige basis gezondheidswaarden te monitoren, kan iemand met een chronische aandoening meer grip krijgen op zijn of haar gezondheid. 

ZEL ondersteunt praktijken bij het implementeren van een digitaal middel om het zelfmanagement van patiënten te vergroten. Dit doen wij onder andere met de GPGZ module. 

Wilt u meer inzicht in de applicaties en/of platforms in de regio in de eerste lijn die van toegevoegde waarde kunnen zijn? ZEL heeft deze in beeld. Ook bieden wij waar nodig ondersteuning om deze middelen zo optimaal mogelijk in te zetten in het zorgproces.  

Wat vond je van deze pagina?

Gerelateerd Nieuws

Digitalisering Zelfmanagement Motiveren

Bevorderen zelfmanagement makkelijker door inzet digitalisering

Het begeleiden van patiënten naar een gezondere leefstijl kan lastig zijn. Digitalisering biedt diverse mogelijkheden om daarbij te ondersteunen. Binnen de GPGZ-module digitalisering van ZEL konden huisartspraktijken er dit jaar voor kiezen om stappentellers en voedingsapps in te zetten. “Dit biedt ons een nieuwe mogelijkheid om patiënten beter te motiveren/stimuleren om hun leefstijl te verbeteren.&r
Keuzehulpen Samen Beslissen Digitalisering

Ervaringen met de inzet van keuzehulpen

Een keuzehulp is een gespreksinstrument dat patiënten en zorgverleners ondersteunt bij het voeren van het Samen Beslissen gesprek met de patiënt. Sabine van Schie huisarts in Naaldwijk maakte in haar praktijk nog weinig gebruik van keuzehulpen. “Mijn collega's en ik waren benieuwd wat de inzet van keuzehulpen ons kon brengen tijdens de consulten.” “Wij zijn daarom, in het kader van de
Digitalisering Digitale oefenmodules GPGZ module

Het verbeteren van zelfredzaamheid en patiëntbetrokkenheid

De ervaring van Huisartsenpraktijk Baecke en Nobel met Digitale OefenmodulesHuisartsenpraktijk Baecke en Nobel heeft met succes digitale oefenmodules geïntegreerd in hun zorgaanpak. ”Wij zijn hiermee gestart vanuit de module digitalisering GPGZ van ZEL.” aldus Simone Nobel van huisartsenpraktijk Baecke en Nobel. In de digitale oefenmodules vinden patiënten informatie en oefeningen om zelf met de