Praktijkaccreditering

NPA praktijkaccreditering is in 2018 door Kring WSD gekozen als voorkeursmethode om de kwaliteit van huisartsenzorg in onze regio te borgen. Hiermee geven de huisartsen invulling aan het regionale kwaliteitsbeleid. Huisartspraktijken die deelnemen aan NPA (of Dekra) per peildatum 1 juli, komen in aanmerking voor de prestatie Resultaatbeloning Kwaliteit zoals opgenomen in de zorgovereenkomst vrijgevestigde huisartsen met DSW Zorgverzekeraar.

Dankzij een overeenkomst tussen de Kring, ZEL en NPA kunnen huisartsen in de regio hun praktijk met korting accrediteren en gebruik maken van het ondersteuningsprogramma van ZEL.

ZEL biedt ondersteuning aan praktijken die zich accrediteren via de overeenkomst met NPA. Het ondersteuningsprogramma bestaat uit deze onderdelen:

 • Advies en tips
  Als u gaat starten met praktijkaccreditering dan adviseren wij u contact met ons op te nemen. We nemen de beschikbare informatie met u door, delen tips en beantwoorden eventuele vragen. Onze contactgegevens vindt u onder het kopje contactpersonen en links op deze pagina.

 • Voorbeeld documenten
  Alle huisartsen in de regio hebben toegang tot een centrale set voorbeelddocumenten, deze vindt u hier. Deelnemers hebben het wachtwoord per e-mail ontvangen. Bent u uw inloggegevens kwijt, dan kunt u deze opnieuw opvragen via: npa@zel.nl.

 • HAwebgroep Praktijkaccreditering Kring WSD – ZEL
  In deze groep kunt u ons en collega’s vragen stellen over de praktijkaccreditering en tips delen met uw collega’s. Deze groep is bedoeld voor huisartsen en medewerkers in de regio WSD, die betrokken zijn bij de praktijkaccreditering. Heeft u al een account op HAweb, dan kunt u de groep opzoeken en toegang vragen. Als u nog geen toegang heeft tot HAweb, dan kunnen wij een gastaccount voor u aanmaken. Graag ontvangen wij daarvoor de naam en het e-mailadres van de betreffende persoon per e-mail via: npa@zel.nl.

 

Voor meer informatie over praktijkaccreditering via NPA klikt u hier.

Ook de NPA-Wegwijzer helpt u bij uw NHG-praktijkaccreditering. De wegwijzer helpt bij de inventarisatie van uw kwaliteitssysteem, ondersteunt u bij het voldoen aan de normen, wijst u de weg naar informatiebronnen en helpt u bij verbetertrajecten.

NPA 3.0 kent 15 principes en 33 auditpunten. De principes beschrijven het te bereiken resultaat. De auditpunten zijn de onderwerpen die tijdens de audit in ieder geval aan bod komen.

De NPA-Wegwijzer biedt bij alle principes, steeds vanuit dezelfde 4 onderdelen, ondersteuning en informatie:

 1. Principe en auditpunten toegelicht
 2. Wat verdient in ieder geval uw aandacht?
 3. Informatiebronnen
 4. Hulpmaterialen en overige informatie

Onderdelen 1 en 2 geven u informatie voor een goede voorbereiding op uw audit en helpen u om te voldoen aan de kwaliteitsnormen.
Onderdelen 3 en 4 wijzen u de weg naar overige informatie zoals wet- en regelgeving, standaarden, achtergronden, scholing en hulpmaterialen. U vindt de wegwijzer online als onderdeel van NPA-web.

De (pré-)audit wordt in een cluster met andere praktijken georganiseerd. Dit betekent dat de NPA-auditor in één week meerdere audits in de ZEL-regio doet. Tijdens deze week verblijft de auditor van NPA in de regio waardoor hij/zij de audits qua tijd efficiënt kan uitvoeren. Dit efficiencyvoordeel voor NPA ziet u terug in uw korting.

Bij uw herregistratie heeft u voor de eis Evaluatie Individueel functioneren (EIF) de keuze om deel te nemen aan het visitatieprogramma óf om uw deelname aan praktijkaccreditering in te zetten. Meer informatie hierover vindt u op de websites van het NHG of de LHV.

Wanneer u heeft bijgedragen aan de certificering van de praktijk waar u werkzaam bent, dan krijgt u na de audit voor NHG-Praktijkaccreditering nascholingspunten bijgeschreven in GAIA. NPA zorgt voor het bijschrijven van de punten in GAIA.

Voor vragen over accreditering kunt u contact opnemen met Sandra van Det-Voogt of Sascha van Buuren:

 • E-mail: npa@zel.nl
 • Telefoon: 0174-210440 (ma t/m do)
 • WhatsApp: 06 1282 9389
 • HAwebgroep: Praktijkaccreditering Kring WSD – ZEL

Wat vond je van deze pagina?