Organisatie

ZEL is een non-profit advies- en ondersteuningsorganisatie voor de eerste lijn in de regio Nieuwe Waterweg Noord (NWN) en Delfland, Westland en Oostland (DWO). Samen met de eerstelijns zorgverleners uit de regio versterkt, verbindt en innoveert ZEL de eerste lijn teneinde kwaliteit en continuïteit van zorg en het werkplezier te bevorderen. In dit kader en op verzoek organiseren we nascholingen en geven we ICT en HR ondersteuning.

ZEL is er voor alle eerstelijnszorgverleners: huisartsen, apothekers, ergotherapeuten, psychologen, oefentherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten en verloskundigen.

De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar razendsnel op. Het (landelijke) beleid is veelal gericht op multidisciplinair organiseren van de zorg, verbinding leggen tussen eerstelijnszorgverleners en tussen de eerste lijn, gemeenten, ziekenhuizen en de verpleging en verzorging. Eerstelijns zorgverleners hebben niet altijd de tijd en mankracht om dit te organiseren voor de eigen praktijk. ZEL neemt deze zorg uit handen door op regionaal en lokaal niveau samenwerking te realiseren. 

In Nederland worden uit de zorggelden middelen ter beschikking gesteld om de ondersteuning voor de eerstelijn te organiseren. Organisaties die deze middelen ontvangen, worden ook wel Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) genoemd. ZEL ontvangt deze middelen ook en is dus onder andere een ROS. De financiering van de ROS’en is vastgelegd in een beleidsregel en is bestemd voor ondersteuning van apothekers, diëtisten, huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten, psychologen en verloskundigen. Daarnaast ontvangt ZEL middelen voor de ondersteuning van geïntegreerde persoonsgerichte zorg. Jaarlijks maakt de organisatie afspraken over de werkzaamheden met zorgverzekeraar DSW.

Organisatie ZEL
ZEL heeft twee aandeelhouders: de Huisartsencoöperatie Westland/Schieland/Delfland en de stichting Phoenix. ZEL heeft geen winstoogmerk en heeft statutair vastgelegd dat er geen dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. De Raad van Commissarissen (RvC) bewaakt de grote lijnen van het beleid.

De RvC bestaat uit vier leden: een huisarts-voorzitter, een huisarts-lid, een onafhankelijk lid en een afgevaardigde van st. Phoenix. De directievoering, in de persoon van één bestuurder, is ondergebracht in de Beheer BV. Onder deze BV hangen vier operationele BV’s.

Raad van Commissarissen
Het is de verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen (RvC) om de grote lijnen van het beleid te bewaken. De samenstelling van de RvC is als volgt: 

Functie RvCVoorzitter
NaamRené Koop
FunctieHuisarts
Functie RvCPenningmeester
NaamChris Oomen
FunctieAfgevaardigde Stichting Phoenix
Functie RvCSecretaris
NaamPieter Bas van der Endt
FunctieHuisarts
Functie RvCOnafhankelijk lid
NaamBen de Koning
FunctieBestuurder Frankenland groep
Functie RvCNaamFunctie
VoorzitterRené KoopHuisarts
PenningmeesterChris OomenAfgevaardigde Stichting Phoenix
SecretarisPieter Bas van der EndtHuisarts
Onafhankelijk lidBen de KoningBestuurder Frankenland groep

HC WSD
De Huisartsen Coöperatie Westland Schieland Delfland U.A. (HC WSD) is opgericht door de huisartsen in de regio met als doel te zorgen voor ondersteuning van huisartsenpraktijken en te streven naar kwaliteit verbeterende activiteiten. HC WSD heeft een bestuur van 5 leden. Vier maal per jaar wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden.
 

Welke resultaten hebben wij samen met de eerstelijns zorgverleners en de zorgpartners in de regio in 2022 behaald op de thema's digitalisering, praktijkvoering en continuïteit, Zorgthema's en Deskundigheidbevordering? Klik hier voor het ZEL jaarverslag 2022. 

 

  • Klik hier voor het jaarverslag van 2021.
  • Klik hier voor het jaarverslag van 2020.
  • Klik hier voor het jaarverslag over 2019.
  • Klik hier voor het directieverslag over 2018.
  • Klik hier voor het directieverslag over 2017.

ZEL streeft naar een snelle dienstverlening met een hoge kwaliteit. Maar mogelijk lopen de zaken niet zoals u dat verwacht en bent u, ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk te helpen, niet tevreden. U kunt in dat geval een klacht indienen bij ZEL.

De klachtenprocedure van ZEL is erop gericht om klachten van eerstelijns zorgverleners in de regio DWO en NWN op een goede manier op te lossen. De procedure kan eveneens gebruikt worden door deelnemers van nascholingen die door ZEL worden georganiseerd.

Wanneer u een klacht heeft over ZEL, is het belangrijk dit kenbaar te maken; voor u is het van belang dat er iets gedaan wordt met uw klacht, voor ZEL is het belangrijk dat u tevreden bent. Ook zien wij de klachtenprocedure als een mogelijkheid om de activiteiten en diensten te verbeteren en klantvriendelijker te werken. Dit kan alleen als bij ons bekend is hoe u de activiteiten en diensten van ZEL ervaart en hoe u denkt dat het beter kan.

Klik hier voor de klachtenprocedure-ZEL
Klik hier voor het klachtenformulier

Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden van ZEL vindt u hier.

Downloads en links

Hieronder vindt u een overzicht van alle documenten en links van deze pagina:


Wat vond je van deze pagina?

Gerelateerd Nieuws

ZorgBulletin ZB Frequentie

Frequentie ZorgBulletin 

Via een enquête eind 2023 hebben wij u gevraagd naar uw mening over de frequentie van het ZorgBulletin40% gaf toen de voorkeur aan verzending eens per 2 weken en 38% aan maandelijks. Daarom versturen wij vanaf 11 januari het ZorgBulletin eens per 3 weken.  Nu we het ZorgBulletin 3 maanden met deze frequentie sturen, horen we graag van u of de driewekelijkse frequentie goed voor u werkt, of dat er wellicht