Geestelijke Verzorging Thuis

Het zorgaanbod in de thuissituatie is uitgebreid met geestelijke verzorging. De overheid stelt hiervoor structureel gelden beschikbaar. Dat betekent dat u als zorgverlener een geestelijke verzorger kunt inschakelen wanneer u merkt dat uw patiënt levens- of zingevingsvragen heeft. Deze is direct in de regio beschikbaar, ongeacht levens­overtuiging en kosteloos voor de patiënt. Klik hier voor de folder voor verwijzers.

Geestelijke verzorgers zijn deskundigen op het gebied van levensvragen. Zij kunnen uw patiënt in de thuissituatie bijstaan met een aantal vertrouwelijke gesprekken met een open en onafhankelijk karakter. Geestelijk verzorgers hebben een opleiding op masterniveau (hbo of wo). Hun kwaliteit wordt gegarandeerd door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV).

Hier ziet u de namen en foto's van de geestelijke verzorgers uit de regio.

Bel dan: 06 3051 7950 of stuur een mail naar: gvzel@zorgmail.nl
Op werkdagen direct bereikbaar tussen 12.00 en 14.00 uur. Daarbuiten kunt u een boodschap inspreken of een bericht sturen. U wordt dan binnen 1 werkdag teruggebeld.

Tijdens het telefoongesprek voor de aanvraag van een geestelijk verzorger zullen enkele vragen aan u worden gesteld, zie het formulier. Dit is nodig om de overdracht naar de geestelijk verzorger zo soepel mogelijk te laten verlopen. ZEL zorgt voor een geschikte geestelijk verzorger die zelf contact opneemt met de patiënt. Wilt u meer weten over de procedure, klik hier.

De mens zoekt in het algemeen naar zin en betekenis in het leven. Dit gebeurt met name bij bijzondere of belastende situaties, zoals bij ziekte of een beperking. De geestelijk verzorger kan door aandachtig te luisteren en te vragen naar levensvragen en het naderende levenseinde bijdragen aan het welbevinden van mensen. Doel van de gesprekken met een geestelijk verzorger is het bevorderen van persoonlijke groei, zorgen dat mensen veer­krachtiger in het leven staan, meer weerbaarheid hebben bij tegenslagen en kunnen komen tot eigen regie.

Als hulpmiddel bij het kiezen van de juiste hulpverlening bij patiënten met GGZ-gerelateerde problematiek in een stroomschema gemaakt.

 • Als patiënt erom vraagt (bijv. bij anamnese)
 • Als patiënt slecht nieuws moet verwerken
 • Bij eenzaamheid en verdriet
 • Bij woede en machteloosheid
 • Bij vragen en onzekerheid
 • Bij rouw en verlies
 • Bij vragen rondom schuld en schaamte
 • Als patiënt somber en in zichzelf gekeerd is
 • Als patiënt de situatie als uitzichtloos ervaart
 • Als u als behandelaar het wenselijk acht
 • Als familie/naasten ondersteuning nodig hebben

Mevrouw L. heeft last van epileptische aanvallen. Deze beïnvloeden haar leven zeer en het trekt een grote wissel op haar gezin. Samen met de geestelijk verzorger probeert zij de veranderingen als gevolg van haar ziekte te overzien en te duiden: “Wat heeft het betekend en wat betekent het nu? Waarop heb ik invloed? Waar hoop ik op voor de toekomst en motiveert mij dat?”

Meneer J. krijgt zijn leven niet op de rit. Door gesprekken met de geestelijk verzorger is het hem gelukt om meer ordening in zijn leven aan te brengen en kan hij weer verder.

Tijdens de laatste weken van haar leven voerde mevrouw A. gesprekken met de geestelijk verzorger. Ook haar kinderen hadden veel vragen en konden die bespreken met de geestelijk verzorger. Dat vonden zij zeer waardevol. Ook in de periode na het overlijden kon de geestelijk verzorger hen helpen bij het rouwproces.

In de Delft-Buitenhof en Westland doen 2 zorgnetwerken mee aan een actieonderzoek van ZonMw. Doel van het onderzoek is om zorgverleners in de eerste lijn meer inzicht te geven in het thema zingeving en de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie. Naast dit doel hadden beide netwerken behoefte aan praktische tools/interventies, die zij direct in het contact met de patiënt kunnen inzetten. Dit heeft geresulteerd in twee producten: een gesprekstool en een flyers die zorgverleners in de regio aan de patiënt kunnen meegeven:
• De gesprekstool is bedoeld om de zorgverlener mee te nemen in hoe hij/zij het gesprek over zingeving met een patiënt kan voeren. De vragen uit de tool zijn gebaseerd op vragen uit bestaande gesprekstools, die zijn aangepast aan de specifieke wensen van de zorgverleners.
• De flyer kan door een zorgverlener aan de patiënt worden meegegeven, zodat deze thuis nog eens rustig kan nalezen wat een gesprek over zingeving met een geestelijk verzorger precies inhoudt. We hebben twee versies van de flyer ontwikkeld:
o Een flyer opgesteld in ‘normaal’ taalgebruik;
o Een flyer opgesteld in een eenvoudige stijl voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden.

Wilt u de informatie nog eens rustig nalezen?  Klik hier voor de folder voor verwijzers. Deze is ook in papieren vorm op te vragen bij ZEL via dvissers@zel.nl. Ook voor vragen over geestelijke verzorging kunt u terecht bij Daniëlle Vissers. Klik hier voor algemene informatie over geestelijke verzorging.

Wat vond je van deze pagina?