Wijkteams

WMO, jeugdwet en overzicht wijkteams

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn (WMO) en voor jeugdzorg. Informatie over WMO en de jeugdwet en de uitvoering van deze wetten per gemeente, vindt u op onze website.