Hoek van Holland​

Loketten
in Hoek van Holland zijn aparte loketten voor vragen op het gebied van zorg en welzijn:

  • VraagWijzer:
    voor eenvoudige zorg vragen voor volwassenen (bijv. schulden, sociale problematiek) en voor het aanvragen van individuele voorzieningen ( bijv. rolstoel, woningaanpassing, huishoudelijke hulp) De VraagWijzer is gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 161, telefoon 14010.
  • CJG:
    voor advies en ondersteuning bij opvoedingsvraagstukken.
  • Wijkteam:
    voor complexe zorgvragen voor zowel kinderen/ jongeren als volwassenen.
 
Het wijkteam
In het wijkteam Hoek van Holland werken professionals met expertise op het gebied van jeugdzorg en van volwassenenproblematiek. Het wijkteam levert zelf kortdurende ondersteuning voor maximaal zes maanden en zet een gespecialiseerde organisatie in wanneer het gaat om complexere problemen waarvoor langer ondersteuning nodig is. Als een gezin of huishouden op meerdere leefgebieden ondersteuning nodig heeft, komt er een professional uit het wijkteam of de betrokken organisatie, die het gezin of huishouden ondersteunt. Zijn er meerdere hulpverleners bij een gezin betrokken, dan heeft één van de medewerkers van het wijkteam de regie.

Zie ook Wijkteams | Rotterdam.nl

Verwijzing volwassenen en jeugd
De huisarts verwijst de patiënt schriftelijk, uitgaande van de privacy richtlijnen, naar het wijkteam/ wijkloket. Op basis van de aanmeldinformatie wordt de casus opgepakt door het wijkteam of uitgezet bij een instantie die meer passend is bij de hulpvraag. De aanmelder wordt op de hoogte gebracht van de uitkomst. Indien een patiënt door een andere zorgverlener/ professional naar de gemeente wordt doorgestuurd, informeert de gemeente de huisarts over de aanmelding, mits de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

De huisarts heeft de mogelijkheid om jeugdigen direct door te verwijzen naar de generalistische en/ of specialistische jeugdzorg (verwijsrecht). De zorgaanbieder waarnaar wordt verwezen is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de beschikking van de gemeente.

Klik hier voor informatie over Crisis Interventie Team (CIT) jeugd.

Aanbieders jeugdzorg
De gemeente heeft afspraken gemaakt met gecontracteerde jeugdzorgaanbieders. Zie hier het overzicht.

Welzijn op de Hoek
Alle welzijnsdiensten in Hoek van Holland zijn gebundeld in Welzijn op de Hoek. Kijk hier voor meer informatie.

Downloads en links

Hieronder vindt u een overzicht van alle documenten en links van deze pagina:


Wat vond je van deze pagina?