Crisis Interventie Team jeugd

Crisis Interventie Team jeugd


ZEL kreeg diverse signalen van huisartsen dat het jeugdigen in een crisissituatie soms veel zoekwerk oplevert om de juiste zorg te regelen. Het CIT kan dan een belangrijke rol vervullen. Het Crisis Interventie Team (CIT) heeft namelijk als belangrijkste doel, om in situaties van crisis en acute onveiligheid voor kinderen en jeugdigen, eerste opvang, triage en veiligheid te bieden. Dat gebeurt 7×24 uur. Zowel in de regio DWO als in de regio NWN is een CIT actief:

 

CIT Haaglanden:

 

Binnen kantoortijd kan alleen een professional een crisissituatie aanmelden via 070-3450506. Cliënten in crisis zelf kunnen contact opnemen met hun eigen hulpverlener of zich melden bij b.v. politie, huisarts, CJG of school etc. Die professional maakt de inschatting of er sprake is van een crisis en of het CIT ingeschakeld moet worden. Buiten kantoortijd is het CIT bereikbaar, als er sprake is van acute crisis, voor zowel professionals als de cliënten zelf via 070-3795160.

Kijk hier voor meer informatie.

 

CIT Rijnmond:

 

Bij crisissituaties wordt altijd aangeraden direct contact op te nemen met het CIT (crisis interventie team). Het team is 24 uur per dag bereikbaar via 010 233 00 00. Zij kunnen goed beoordelen wat in de betreffende situatie nodig is. Het CIT schakelt altijd zo snel mogelijk met het wijkteam. Veelal wordt dit dan verder door het wijkteam opgepakt.

Als er 24 uurs opvang of zeer schaarse specialistische zorg nodig is, wordt door het CIT (of wijkteam) het team zorgbemiddeling van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond ingeschakeld. Verwijzers, zoals huisartsen, kunnen ook rechtstreeks contact met hen opnemen via 010 4403344.

Kijk hier voor meer informatie.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl