Fonds Achterstandswijken​

Huisartsenpraktijken in achterstandswijken hebben te maken met complexe zorgvraag en een hoge werklast. In Nederland zijn 16 achterstandsfondsen actief om te voorkomen dat de beschikbaarheid van de huisartsenzorg in achterstandswijken terugloopt of zelfs in gevaar komt. De fondsen ondersteunen huisartsenpraktijken in achterstandswijken om de kwaliteit van huisartsenzorg te bevorderen. Zij doen dit zowel op landelijk als op regionaal niveau. In de regio Westland/Schieland/Delfland is het Fonds Achterstandswijken WSD actief.

Huisartsen ontvangen voor elke patiënt, die woonachtig is in een erkende achterstandswijk, een toeslag op het inschrijvingstarief via de zorgverzekeraar. Het Fonds Achterstandswijken ontvangt voor diezelfde patiënten een moduletarief per patiënt via Zorgverzekeraars Nederland. 

In deze factsheet vindt u een toelichting op de aanvullende financiering van huisartspraktijken met patiënten woonachtig in een opslagwijk. 

Lees in het Reglement FAW WSD – m i v 2024 over de organisatie van het fonds, voorbeeldprojecten en de criteria voor projectaanvragen.

  • De postcodegebieden worden periodiek toegewezen door de overheid. Op dit moment werken we volgens de toewijzing vanaf 2023. U vindt de Postcodelijst Achterstandsgebieden als bijlage bij de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023 – TB/REG-23617-03

Huisartsenpraktijken met >20% van de patiënten woonachtig in een achterstandswijk kunnen een praktijkgebonden budget inzetten voor het ondersteuningsaanbod.  
 
Heeft u vragen over het aanbod of wilt u advies voor uw praktijk, neem contact op met Antoinet Smallegange, projectadviseur, tel. 06 2033 6091 (ma/di/do) of faw@zel.nl  
Heeft u vragen over uw percentage patiënten in een achterstandswijk of uw budget, neem contact op met Sandra van Det, secretaris, tel. 06 8353 1920 (ma t/m do) of faw@zel.nl

Contactpersonen FAW 
Antoinet Smallegange, projectadviseur 
voor het aanvragen van projecten of lopende projecten in de praktijk. 
tel. 06 2033 6091 (ma/di/do) of faw@zel.nl  
 
Tjalke Weiss, secretaris 
voor organisatorische en financiële vragen 
tel. 06 8353 1920 (ma t/m do) of faw@zel.nl 
 
Klankbordgroep 
De klankbordgroep toetst ingediende projecten aan gestelde landelijke criteria. Verder beoordeelt de klankbordgroep de financiële onderbouwing van verantwoording van de ingediende projecten. Zij levert een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe projecten, zowel praktijkgebonden als praktijkoverstijgend.  
 
Samenstelling 
De klankbordgroep is in augustus 2010 opgericht in een bijeenkomst voor alle huisartsen in de achterstandswijken in Delft, Schiedam en Vlaardingen. De klankbordgroep voor het Fonds Achterstandswijken bestaat uit vertegenwoordigers van de huisartsen en één van de preferente zorgverzekeraar DSW. De huisartsen participeren voor minimaal één jaar en maximaal drie jaar. 
 
De huisartsen in de klankbordgroep zijn de heer P.V.J.M. van der Voorn (Delft), mevrouw I. Hertogs (Schiedam) en de heer S.T. Yazdani (Vlaardingen). Mevrouw A. Bac vertegenwoordigt DSW Zorgverzekeraar in de klankbordgroep. 
 
U kunt de klankbordgroep bereiken via Tjalke Weiss, secretaris, faw@zel.nl.

Een patiënt die een taal spreekt die u niet begrijpt, is moeilijk te helpen. Daarom kunnen huisartsen en hun medewerkers GRATIS gebruik maken van de tolkdienst van Global Talk mits  bij de aanvraag een klantcode wordt vermeld. Lees hier hoe u de dienst aanvraagt en welke voorwaarden er zijn.

Via deze link vindt u zelfzorgfolders met voorlichting over 10 veelvoorkomende gezondheidsklachten in 12 talen.

Wat vond je van deze pagina?

Gerelateerd Nieuws

Vlaardingen Delft Schiedam Verwijswijzer

Help uw patiënt met verwijswijzer.nl

Veel mensen komen onterecht bij de (eigen) huisarts met bijvoorbeeld het verzoek om een gezondheidsverklaring of de aanvraag van een hulpmiddel. De (eigen) huisarts kan of mag hier in veel gevallen niet in voorzien. Waar kan de patiënt dan wel terecht? Op de Verwijswijzer vinden u en uw patiënt informatie over waar de patiënt terecht kan met zijn vraag. De Verwijswijzer is gemaakt voor huisartsen, mede
Tolkdienst

Gratis tolkdienst in de huisartspraktijk

Een patiënt die een vreemde taal spreekt die u zelf niet spreekt, is moeilijk te helpen. Met de inzet van een professionele tolk bent u beter in staat om met uw patiënt te communiceren. Hiervoor kunt u de gratis tolkdienst van Global Talk (voorheen TVcN) inschakelen. Deze dienst is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar via tel.nr. 088-255 5222. Denkt u ook aan deze tolkdienst in de communicatie