Hartfalen RTA​

Het doel van de Regionale Transmurale Afspraken (RTA) is het uniform maken van afspraken tussen de eerste en tweede lijn. Deze RTA geldt voor Chronisch hartfalen. Acuut hartfalen valt buiten deze RTA.
De RTA vormt de basis voor medisch inhoudelijke afspraken ten behoeve van samenwerking in de regio DWO & NWN. Het is van belang dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. De afspraken over de RTA die zijn gemaakt staan gebundeld in een document dat de specifieke verwijs- en terugverwijsafspraken beschrijft tussen huisartsen en cardiologen bij patiënten met een (vermoeden van een) chronisch hartfalen.

De RTA hartfalen geeft richtlijnen voor de samenwerking tussen huisartsen en cardiologen bij chronisch hartfalen op het gebied van:

  • Diagnostiek;
  • Behandeling;
  • Consultatie;
  • Verwijzing en terugverwijzing van patiënten;
  • Berichtgeving over patiënten;
  • Evaluatie RTA hartfalen.
Deze RTA is gebaseerd op de Landelijke Transmurale Afspraak Hartfalen 2015, de NHG standaard hartfalen 2021 en de European Society of Cardiology (ESC) richtlijn hartfalen 2016.

Deze RTA afspraken staan gebundeld in een levend document, dat continu in ontwikkeling is. Opmerkingen of suggesties kunt u doorgeven aan het secretariaat van ZEL: secretariaat@zel.nl.

Klik hier voor het volledige document.

Wat vond je van deze pagina?

Gerelateerd Nieuws

Hartfalen RTA Transmuraal

Gezamenlijke ZonMw subsidie voor verbeteren hartfalenzorg regio Delft-Schiedam

Met veel genoegen informeren wij u dat een gezamenlijke subsidieaanvraag van het Reinier de Graaf ziekenhuis, ZEL en het Franciscus Gasthuis & Vlieland voor het verbeteren van de hartfalenzorg in de regio Delft-Schiedam is gehonoreerd door ZonMw en de Hartstichting. Het project heeft als titel “Transmurale herkenning en behandeling van hartfalen in het eerste- en tweedelijns netwerk van de regio Delft-Schie