Toolkit medicatiebeoordeling?

De multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen gaat over gezamenlijke medicatiebeoordeling door huisartsen en apothekers. De Inspectie voor de Gezondheidszorg handhaaft op de uitvoering van deze richtlijn.  ZEL en ZELA hebben een toolkit ontwikkeld, die het voor huisartsen en apothekers makkelijk maakt om tot gezamenlijke afspraken te komen en om uitvoering te geven aan de gezamenlijke medicatiebeoordelingen.

De toolkit bevat een bewerkbaar model samenwerkingsovereenkomst polyfarmacie voor huisarts en apotheker. De samenwerkingsovereenkomst  biedt ruimte voor het noteren van de samenwerkingsafspraken. Het vastleggen van deze afspraken in een samenwerkingsovereenkomst is verplicht. Evenals het vragen én vastleggen van de toestemming van de patiënt voor de medicatiebeoordeling. Dit laatste is opgenomen in de ‘patiënten checklist anamnese medicatiebeoordeling’. Ook dit document vindt u in de toolkit. In totaal bevat de toolkit zeven documenten:

  1. Samenwerkingsovereenkomst & -afspraken polyfarmacie huisarts-apotheker
  2. STRIP (Systematic Tool to Reduce Inappropriate Prescribing)
  3. STOPP- en START-criteria (screeningsinstrument uit de multidisciplinaire richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’; Bron: Ned Tijdschr Geneesk. 2015;159:A8904)
  4. Voorbeeldprotocol polyfarmacie (NHG)
  5. Patiënten checklist anamnese medicatiebeoordeling
  6. Patiëntenkaart “Binnenkort een medicatie-beoordeling? Bereid u voor.
  7. Patiëntenkaart “Gebruikt u meerdere medicijnen? Vraag om een medicatie-beoordeling.

Aandacht voor polyfarmacie is onderdeel van de patiëntenzorg. Daarom is het belangrijk dat er tijd wordt vrijgemaakt om het hele team van zowel de huisarts als de apotheker mee te nemen in de samenwerkingsafspraken.

Denk aan de mogelijkheid om de Specialist Ouderen Geneeskunde (SOG) in te zetten voor een adviesconsult SO bij het overleg tussen huisarts en apotheker.

Heeft u vragen over de toolkit of heeft u advies nodig voor de implementatie van deze richtlijn? Neem dan contact met ons op. 

Wat vond je van deze pagina?