Gezondheidsakkoord RIGA 

In de regio Westland-Schieland-Delfland (WSD) hebben bestuurders van ziekenhuizen, ZEL, VVT-aanbieders, GGZ-organisaties, organisaties uit de gehandicaptenzorg, patiëntenorganisatie, gemeenten, DSW Zorgverzekeraar en Zorgkantoor DSW begin 2023 het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA) ondertekend. Zij hebben hun ambitie uitgesproken over wat er op het gebied van gezondheid, zorg en ondersteuning wenselijk wordt geacht voor de inwoners van deze regio. De gezamenlijke ambitie in de WSD-regio is als volgt:
"In de WSD-regio realiseren we een omgeving waarin de inwoner prettig en gezond kan leven, waarin de verschillende domeinen elkaar versterken en waarin zorg en ondersteuning toegankelijk en beschikbaar zijn wanneer nodig. Dit akkoord vormt de basis voor regionale samenwerking rondom preventie, gezondheid, zorg en ondersteuning." 
  
Vanuit het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord is eerder dit jaar door de RIGA deelnemers een regiobeeld opgesteld en daarnaast is gewerkt aan het WSD-regioplan. Het regioplan is een toekomstbeeld waarin doelen en oplossingsrichtingen zijn opgenomen die belangrijk zijn voor een gezamenlijke, domeinoverstijgende aanpak in de WSD-regio. Dit toekomstbeeld is uitgewerkt in 5 programmalijnen. De 5 programmalijnen worden door de regionale partijen gezamenlijk in programmateams waaraan ook ZEL deelneemt, vertaald naar concrete transformatieopgaven. Klik hier voor meer informatie, zoals de Regiobeeld Oplegger 2023 en het Programma Regionale Aanpak Ouderenzorg.  
  

Wat vond je van deze pagina?