Post-COVID netwerken​

Er zijn nog steeds patiënten die vertraagd herstellen van COVID-19. Zowel patiënten die op de IC of in het ziekenhuis hebben gelegen als patiënten die thuis zijn gebleven, kunnen (ook na langere tijd) milde tot ernstige klachten hebben. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om algemene fysieke achteruitgang, vermoeidheidsklachten, prikkelgevoeligheid, disfunctioneel ademen, ernstige gewichtsafname, slik- en spraakproblemen, concentratieproblemen en in veel gevallen psychische problemen en angst- en paniekaanvallen.

Voor veel post-COVID patiënten is een periode van herstel/revalidatie nodig om weer deel te kunnen nemen aan het leven van alledag. Landelijk wordt geadviseerd om COVID-19 patiënten te revalideren door gebruik te maken van een netwerk van professionals. In onze regio gebruiken we de al bestaande COPD-netwerken als startpunt voor deze samenwerking.   

In het eerstelijns revalidatieprogramma is een gespecialiseerde fysiotherapeut (FT) de coördinator binnen het netwerk. Na de screening van de patiënt wordt de route voor revalidatie uitgestippeld. De huisarts van de betrokken patiënt wordt ingelicht en waar nodig geconsulteerd. Patiënten met beperkingen in het (dagelijks) functioneren komen in aanmerking voor fysiotherapie. De fysiotherapeut zorgt er verder voor dat bij elke patiënt de diëtist wordt ingeschakeld. Hiervoor is gekozen omdat training zonder een goed voedingsadvies averechts kan werken. Daarnaast wordt samen met de patiënt gekeken of de inzet van (één van) de andere disciplines in het netwerk, zoals de logopedist, ergotherapeut, geestelijke verzorger en/of psycholoog nodig is. In onderstaand stroomschema staan de belangrijkste stappen binnende post-COVID netwerken:


Klik hier voor de actuele standpunten over COVID herstelzorg.

Zowel huis-/bedrijfsartsen als specialisten kunnen een patiënt naar een post-COVID netwerk verwijzen. De fysiotherapeut heeft met de zorgverleners uit het post-COVID-netwerk afgestemd hoe de contacten tussen hen verlopen.

U kunt digitaal (via ZorgDomein) naar de betreffende fysiotherapeut verwijzen. Heeft de verwijzer of de fysiotherapeut een indicatie om de begeleiding te verbreden, dan wordt de patiënt na onderling overleg naar een andere zorgverlener uit het netwerk verwezen (diëtist, ergotherapeut, logopedist, Gz-psycholoog, geestelijk verzorger). Hiervoor dient de verwijzer (nog) wel een aparte verwijzing te maken.

 

Zowel post-COVID patiënten die in het ziekenhuis/IC hebben gelegen als zij die thuis ziek zijn geweest komen in aanmerking voor een ruimere dekking van de basisverzekering.

 • Dit wordt gedaan op basis van een indicatie door de huisarts (of een andere arts).
 • De zorg is alleen bedoeld voor mensen die na 6 weken of langer nog klachten ondervinden in het dagelijks functioneren
 • Voor paramedische herstelzorg geldt een tijdsperiode van maximaal 6 maanden tussen het
  einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing. Na
  verwijzing moet de eerste behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden.
 • Post-COVID revalidatiezorg wordt vergoed via de basisverzekering, op voorwaarde dat de
  patiënt zich aanmeldt voor het onderzoek COVID-19 Paramedische Herstelzorg
  (www.covidparamedischonderzoek.nl)
 • De verzekerde moet uiteraard zelf het eigen risico van zijn/haar zorgverzekering betalen.  

Wat wordt er vergoed?
De vergoeding van de zorg binnen één van de 19 post-COVID netwerk uit onze regio omvat:

 • Paramedische zorg:
 • fysio– en oefentherapie: maximaal 50 behandelingen,en mogelijke verlenging met 50 behandelingen
 • dieetadvies: maximaal 7 uur advies (bovenop de bestaande 3 uur)
 • ergotherapie: maximaal acht behandeluren (bovenop de bestaande 10 uur)
 • logopedie: geen maximum
 • Psychologische zorg: 
  Deze wordt op basis van een verwijzing van de huisarts (Generalistische Basis GGZ) vergoed uit de basisverzekering.
 • Geestelijke verzorging:
  Deze wordt vergoed vanuit de subsidie “Geestelijke verzorging thuis”van het ministerie van VWS en is kosteloos voor de patiënt.,
Klik hier voor uitgebreide informatie over de vergoeding.

Downloads en links

Hieronder vindt u een overzicht van alle documenten en links van deze pagina:


Wat vond je van deze pagina?