Geestelijke verzorging thuis

Geestelijke verzorging thuis


Het zorgaanbod in de thuissituatie is uitgebreid met geestelijke verzorging. De overheid stelt hiervoor structureel gelden beschikbaar. Dat betekent dat u als zorgverlener een geestelijke verzorger kunt inschakelen wanneer u merkt dat uw patiënt levens- of zingevingsvragen heeft. Deze is direct in de regio beschikbaar, ongeacht levens­overtuiging en kosteloos voor de patiënt. Klik hier voor de folder voor verwijzers.

Wat is een geestelijk verzorger?
Geestelijke verzorgers zijn deskundigen op het gebied van levensvragen. Zij kunnen uw patiënt in de thuissituatie bijstaan met een aantal vertrouwelijke gesprekken met een open en onafhankelijk karakter. Geestelijk verzorgers hebben een opleiding op masterniveau (hbo of wo). Hun kwaliteit wordt gegarandeerd door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV).

Hier stellen de geestelijke verzorgers uit de regio zich aan u voor.

Wilt u een geestelijk verzorger inzetten voor uw patiënt?
Bel dan: 06 3051 7950 of stuur een mail naar: gvzel@zorgmail.nl
Op werkdagen direct bereikbaar tussen 12.00 en 14.00 uur. Daarbuiten kunt u een boodschap inspreken of een bericht sturen. U wordt dan binnen 1 werkdag teruggebeld.

Tijdens het telefoongesprek voor de aanvraag van een geestelijk verzorger zullen enkele vragen aan u worden gesteld, zie het formulier. Dit is nodig om de overdracht naar de geestelijk verzorger zo soepel mogelijk te laten verlopen. ZEL zorgt voor een geschikte geestelijk verzorger die zelf contact opneemt met de patiënt. Wilt u meer weten over de procedure klik hier.

Wanneer kunt u een geestelijk verzorger inzetten?
De mens zoekt in het algemeen naar zin en betekenis in het leven. Dit gebeurt met name bij bijzondere of belastende situaties, zoals bij ziekte of een beperking. De geestelijk verzorger kan door aandachtig te luisteren en te vragen naar levensvragen en het naderende levenseinde bijdragen aan het welbevinden van mensen. Doel van de gesprekken met een geestelijk verzorger is het bevorderen van persoonlijke groei, zorgen dat mensen veer­krachtiger in het leven staan, meer weerbaarheid hebben bij tegenslagen en kunnen komen tot eigen regie.

Stroomschema
Als hulpmiddel bij het kiezen van de juiste hulpverlening bij patiënten met GGZ-gerelateerde problematiek is een stroomschema gemaakt, klik hier.

Concrete situaties inzet geestelijk verzorger

 • Als patiënt erom vraagt (bijv. bij anamnese)
 • Als patiënt slecht nieuws moet verwerken
 • Bij eenzaamheid en verdriet
 • Bij woede en machteloosheid
 • Bij vragen en onzekerheid
 • Bij rouw en verlies
 • Bij vragen rondom schuld en schaamte
 • Als patiënt somber en in zichzelf gekeerd is
 • Als patiënt de situatie als uitzichtloos ervaart
 • Als u als behandelaar het wenselijk acht
 • Als familie/naasten ondersteuning nodig hebben

Voorbeelden inzet geestelijk verzorger
Mevrouw L. heeft last van epileptische aanvallen. Deze beïnvloeden haar leven zeer en het trekt een grote wissel op haar gezin. Samen met de geestelijk verzorger probeert zij de veranderingen als gevolg van haar ziekte te overzien en te duiden: “Wat heeft het betekend en wat betekent het nu? Waarop heb ik invloed? Waar hoop ik op voor de toekomst en motiveert mij dat?”

Meneer J. krijgt zijn leven niet op de rit. Door gesprekken met de geestelijk verzorger is het hem gelukt om meer ordening in zijn leven aan te brengen en kan hij weer verder.

Tijdens de laatste weken van haar leven voerde mevrouw A. gesprekken met de geestelijk verzorger. Ook haar kinderen hadden veel vragen en konden die bespreken met de geestelijk verzorger. Dat vonden zij zeer waardevol. Ook in de periode na het overlijden kon de geestelijk verzorger hen helpen bij het rouwproces.

Meer informatie
Wilt u de informatie nog eens rustig nalezen? Klik hier voor de folder voor verwijzers. Deze is ook in papieren vorm op te vragen bij ZEL via dvissers@zel.nl. Ook voor vragen over geestelijke verzorging kunt u terecht bij Daniëlle Vissers. Klik hier voor algemene informatie over geestelijke verzorging.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl