Ouderenzorg

Hoe organiseer ik de zorg voor kwetsbare ouderen? ​

Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen, waardoor er andere en complexere vragen gesteld worden aan u als eerstelijnszorgverlener. 
Om aan de behoefte van ouderen die langer thuis blijven wonen te kunnen blijven voldoen, is samenwerking en afstemming tussen zorgverleners en zorgorganisaties op lokaal en regionaal niveau essentieel. Lees hier meer over deze afspraken in onze regio.

Verwijsmogelijkheden voor huisartsen​

Welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er voor u als huisarts in de zorg voor kwetsbare ouderen? ZEL heeft in samenwerking met de regionale partners samenwerkingsafspraken gemaakt over de volgende ondersteuningsmogelijkheden: Adviesconsultatie specialist ouderengeneeskunde, Multidisciplinair Team Ouderen (MTO) en Coördinatiepunt WSD.

In beide regio’s (DWO en NWN) zijn verder samenwerkingsafspraken diagnostiek dementie opgesteld.

TraZAG

Met TraZAG (transmuraal Zorg Assessment Geriatrie) brengt u het functioneren van ouderen in kaart en signaleert u probleemgebieden. Zo heeft u meer inzicht in welke aanpassing in de zorg er nodig is. Informatie over TraZAG en het TraZAG monitoringsformulier vindt u op onze webiste.

Reanimatie afspraken regio DWO​ en valpreventie NWN

Het kan voor zowel de (huis)arts als de patiënt lastig zijn om een niet-reanimeer besluit af te spreken. Daarom zijn binnen de DWO regio afspraken gemaakt om kwetsbare ouderen actief te informeren over reanimatie en te vragen naar hun reanimatiewens.   

In de regio NWN zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over de verwijzing en communicatie bij ouderen met een verhoogd risico op vallen.

Informatie over beide afspraken vindt u op onze website.

Geriatrische revalidatie na COVID 19​

Heeft u oudere patiënten die COVID hebben doorgemaakt. Hier vindt u een behandeladvies voor revalidatie van deze patiënten.

Contactpersonen​

Heeft u vragen over ouderenzorg?
Neem dan contact met ons op, via: Secretariaat ZEL, secretariaat@zel.nl