Dementie

Begin 2020 is BOPZ overgegaan in de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte GGZ (Wvggz). De Wzd beschrijft de niet vrijwillige zorg voor mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking (de wet Zorg en Dwang).

DSW heeft in overleg met de ouderenzorg-aanbieders in de regio WSD een document opgesteld dat inzichtelijk maakt hoe u een onvrijwillige opname voor mensen met dementie aanvraagt. De werkwijze voor het aanvragen van een vrijwillige opname is niet veranderd.

Het stellen van de diagnose dementie is een opstap naar passende zorg en kan het voor naasten ook makkelijker maken het gedrag van de patiënt te accepteren. Op basis van de NHG-standaard Dementie zijn in beide regio’s (DWO en NWN) de samenwerkingsafspraken diagnostiek dementie opgesteld. 

Bij complexe patiëntsituaties is het mogelijk om consultatie of medebehandeling aan te vragen. Ook de afspraken hierover zijn in de schema’s verwerkt.

DWO
In regio DWO hebben het RdGG, GGZ Delfland, Pieter van Foreest, een kaderhuisarts Ouderenzorg en ZEL afspraken gemaakt met als resultaat dit stroomschema.

NWN
In regio NWN hebben Argos Zorggroep, Careyn, Franciscus Vlietland, Frankelandgroep, GGZ Delfland, Zonnehuisgroep, een kaderhuisarts Ouderenzorg en ZEL afspraken gemaakt en verwerkt in dit stroomschema.

Downloads en links

Hieronder vindt u een overzicht van alle documenten en links van deze pagina:


Wat vond je van deze pagina?

Gerelateerd Nieuws

Dementie Eerstelijns ergotherapie Ergotherapie

Eerstelijns ergotherapie bij dementie

Dementie heeft een groot effect op het dagelijks leven van een oudere. Gewone dingen zoals aankleden, koken, koffiezetten en zelf boodschappen doen, kosten meer moeite of lukken zelfs helemaal niet meer. Een eerstelijns ergotherapeut kan voor een patiënt met dementie en eventuele mantelzorger veel betekenen.  Resultaten Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld binnen 3 tot 4 maanden na de start van een