Hulp bij overnemen praktijk?

Ben je waarnemer, wil je de stap naar praktijkovername maken en wil je daar ondersteuning bij?

ZEL ziet dat er veel afkomt op huisartsen die een praktijk willen overnemen. Daarom vinden wij het belangrijk om deze groep huisartsen op verschillende manieren te ondersteunen bij de stap naar praktijkhouderschap. Dit doen we door mee te denken, te zorgen voor de juiste informatie over de verschillende onderdelen van het praktijkhouderschap én een overzicht te delen van praktijken in de regio die kunnen worden overgenomen.

Deze leergang start elk jaar in september.

In 5 avonden krijg je:
 • Tips en tops van net gestarte praktijkhouders.
 • Informatie van een bestuurslid van HC-WSD over wat de Huisartsen Coöperatie doet, waar ze voor staat en met welke vragen je bij de coöperatie terecht kunt.
 • Informatie van DSW over het financieringsstelsel en van een financieel adviseur over de risico’s en de kansen van praktijkovername.
 • Opdrachten om achter jouw persoonlijke waarden in relatie tot het praktijkhouderschap te komen.
 • Informatie vanuit medewerkers van ZEL over digitalisering, Lean en HR.
 • Ook geven we informatie over de taal van de gemeente, hoe de termijnen lopen en hoe je het beste met de gemeente in gesprek kunt komen over bijvoorbeeld huisvesting.
Je kunt je voor de leergang aanmelden via de nascholingsagenda.

Wij hebben de verschillende praktische stappenplannen voor praktijkovername hieronder voor je op een rij gezet:

 • De LHV heeft een handig stappenplan waarin je ziet wat je in de verschillende fases van de voorbereiding op praktijkovername moet doen. Klik hier voor  het stappenplan.
 • De LHV heeft deze online planner ontwikkeld, waarin je per stap een deadline krijgt.

We hebben de vertrekkende huisartsen om informatie gevraagd. Hiermee maken wij een overzicht waarin je direct ziet op welke termijn de praktijk kan worden overgenomen en je meer informatie over de praktijken krijgt. Zo heb je als aankomend praktijkhouder een goed overzicht van de praktijken die binnen de regio Westland Schieland en Delfland kunnen worden overgenomen. Heb je interesse in deze profielen? Stuur ons dan een mail, via: mvduijn@zel.nl.

Krijg meer inzicht in jouw kwaliteiten en jouw persoonlijke waarden in relatie tot het praktijkhouderschap en/of krijg een beter beeld welke duo-partners goed bij jou passen:

 • Je kunt achter jouw persoonlijke waarden komen door het waardenspel te spelen. Dit kan alleen of juist met de beoogde duo-partner onder begeleiding van Marije van Duijn. Hiervoor kun je contact opnemen met Marije, zij stelt hiervoor dan een offerte op.
 • Ook kan Marije met jou in gesprek gaan over jouw persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en waarden in relatie tot het praktijkhouderschap. Heb je interesse? Neem dan contact op met Marije, zij stelt hiervoor dan een offerte op.
 • Ook externe partijen bieden goede begeleiding op het gebied van samenwerking. Zo biedt Fundamed een intensief coachtraject. Dit kan worden aangevraagd via www.fundamed.nl.

Heb je vragen, wil je even kennismaken of juist sparren? Neem dan contact op met Marije van Duijn. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden voor ondersteuning op maat.

Downloads en links

Hieronder vindt u een overzicht van alle documenten en links van deze pagina:


Wat vond je van deze pagina?

Gerelateerd Nieuws

Praktijkstart praktijkhouder praktijkvoering

Mijn eerste stappen als praktijkhouder waren pittig maar ik zou het zo weer doen

Annemieke Stokvis is sinds oktober 2023 praktijkhouder bij Huisartsenpraktijk Hus en Stokvis, voorheen Hus en van 't Lindenhout, in de zuidoostelijke binnenstad van Delft. Wat zijn haar ervaringen in de aanloop naar het praktijkhouderschap en in de eerste periode als praktijkhouder? Voordat Annemieke antwoord geeft op deze vragen, stelt zij zich eerst even voor: ”Ik ben 40 jaar, geboren en getogen in Delft en h
Praktijkoverdracht praktijkhouder waarnemer

ZEL ondersteunt bij praktijkoverdrachten in de regio WSD

Het vinden van praktijkopvolging is niet altijd eenvoudig. Daarom biedt ZEL vertrekkende praktijkhouders ondersteuning. Bram Sprij (voormalig huisarts in Maassluis) en Marije van Duijn (adviseur Eerstelijns HRM bij ZEL) ondersteunen vertrekkende huisartsen die hun praktijk willen overdragen door hen op verschillende manieren te begeleiden.  Vertrekkend praktijkhouders krijgen desgewenst persoonlijke begeleiding.
Waarnemer Praktijkstart

Waarnemer en binnen nu en 3 jaar starten als praktijkhouder in de regio?

Voor waarnemers de binnen nu en 3 jaar praktijkhouder willen worden in onze regio, organiseerde ZEL en HC WSD een leergang met informatieavonden. Tijdens de avonden werden de waarnemers iedere keer over een ander aspect van het praktijkhouderschap geïnformeerd. De eerste leergang werd eind mei afgerond en in het najaar start een nieuwe leergang. Heb je interesse of weet je iemand anders die mogelijk tot de doelg