Zorgorganisatie Eerste Lijn

ZEL is een non-profit advies- en ondersteuningsbureau voor de eerste lijn in de regio Nieuwe Waterweg Noord (NWN) en Delfland, Westland en Oostland (DWO). Wij ondersteunen eerstelijns zorgverleners bij het bieden van geïntegreerde persoonsgerichte zorg. Zo helpen wij hen afspraken te maken over de samenwerking rond patiënten met elkaar én met ziekenhuizen, gemeenten en verpleeghuizen. In dit kader en op verzoek organiseren we nascholingen en geven we ICT ondersteuning.


Post-COVID netwerken

In de ZEL-regio zijn 20 netwerken voor post-Covid revalidatie actief. Benieuwd wat het netwerk voor uw patiënten kan betekenen?

Lees verder

COVID-19 en reguliere zorg

Continuïteit van zorg tijdens en na de coronacrisis voor zorgprofessionals en patiënten.

Lees verder

Geestelijke verzorging thuis

Heeft u patiënten met levens- of existentiële vragen? Dan kunt u als zorgverlener een geestelijke verzorger inschakelen.

Lees verder

Toolkit patiënteninformatie OPEN

Vanuit OPEN zijn diverse communicatiemiddelen ontwikkeld. ZEL heeft ze op een rijtje gezet en enkele documenten aangepast voor de regio.

Lees verder