HVZ - Protocol

Regionale zorgplan Hart- en Vaatziekten

Dit regionale zorgplan Hart- en Vaatziekten (HVZ) richt zich op de verbetering van huisartsenzorg aan volwassen HVZ patiënten. Hart- en Vaatziekten zijn door atherotrombotische processen veroorzaakte hart- en vaatziekten met klinische manifestaties (hartinfarct, angina pectoris, cerebraal infarct, intracerebrale bloeding (subarachnoïdale bloeding valt buiten het bestek van dit zorgplan), Transient Ischaemic Attack (TIA), aneurysma aortae en perifeer arterieel vaatlijden). Het doel van de zorg is het bevorderen van een optimaal beleid van de behandeling van HVZ patiënten, waardoor kans op nieuwe manifestaties van HVZ én de kans op complicaties als gevolg van HVZ worden verminderd.

Dit alles vindt plaats door het uitvoeren van cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Onder CVRM bij HVZ patiënten wordt dan ook verstaan: de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren bij HVZ, inclusief leefstijladvisering en begeleiding. Naast het ziektespecifieke beleid wordt tevens aandacht besteed aan de generieke aspecten van de aandoeningen bij de HVZ patiënten. Het toepassen van gedeelde besluitvorming, individuele zorgplan en zelfmanagement speelt eveneens een belangrijke rol bij zorgverlening rondom een HVZ patiënt.

Input voor het regionaal zorgplan HVZ ZEL komt vanuit de volgende documenten:
 • Zorgstandaard CVRM (2013) van Platform Vitale Vaten (Hartstichting),
 • Regionale Transmurale Afspraken HVZ (2017),
 • NHG-standaard CVRM (2019),
 • Multidisciplinaire richtlijn CVRM (2019),
 • Praktische handleiding in de NHG standaard CVRM (2019), versie 2.1 juli 2020.

In dit zorgplan wordt onder andere beschreven van welke regionale mogelijkheden praktijken gebruik kunnen maken om hun CVRM zorg te leveren. Doel van het regionale Hart- en vaatziekten protocol is standaardisatie en kwaliteitsbewaking van deze zorg binnen ZEL door een uniforme opsporing, diagnosestelling, behandeling en begeleiding.

Disclaimer
Voor alle hierna volgende adviezen en schema’s geldt dat het algemene richtlijnen zijn die voor individuele patiënten anders kunnen uitvallen. ZEL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onterechte toepassing.

Download hier het volledige Regionaal zorgplan Hart- en Vaatziekten (december 2020)
Download hier de volledige Regionale Transmurale Afspraken (RTA) Hart- en Vaatziekten (januari 2017)
Download hier een samenvatting van de Regionale Transmurale Afspraken (RTA) Hart- en Vaatziekten (januari 2017)

1. Inleiding

Het zorgplan is opgesteld voor alle patiënten met HVZ die worden behandeld in de eerste lijn. Lees meer over de definitie patiëntenpopulatie HVZ en epidemiologie

2. Opstarten HVZ begeleiding in de praktijk

Lees hier verder over:

 • Richt uw ICT in          
 • Maak praktische werkafspraken      
 • Regionale samenwerkingsafspraken
 • Volg nascholingen op HVZ gebied    
 • Afsluiting implementatietraject (voorheen audit/visitatie)

3. Zorgproces HVZ

Lees hier verder over:

 • Identificatie
 • Anamnese/probleeminventarisatie
 • Gezamenlijke besluitvorming / individueel zorgplan
 • Niet-medicamenteuze interventies
 • Medicamenteuze behandeling         
 • Follow up

4. Inrichten van het CVRM spreekuur

Lees hier verder over:

 • Inhoud van het CVRM consult
 • Controle frequentie
 • Toepassen van persoonsgerichte zorg

Aanvullende informatie

Lees hier verder voor:

 • Het regionaal expertteam HVZ
 • Bijlagen: Formulieren en andere hulpmiddelen
 • Geraadpleegde literatuur