Regionaal handboek gegevensoverdracht

Binnen onze regio zorgen we met elkaar voor een goede overdracht van gegevens en het tijdig beschikbaar zijn van medische gegevens voor de opvolgende zorgverlener. Dit realiseren we door allemaal gebruik te maken van dezelfde veilige programma’s.

Welke programma's dat zijn, staat in het “Regionaal Handboek Gegevensoverdracht”. Dit handboek is opgesteld op initiatief van de regionale stuurgroep zorg en ICT waar alle samenwerkingspartners uit de regio in vertegenwoordigd zijn. Hierin staan de regionale afspraken over gegevensuitwisseling en de te gebruiken programma's.

Inhoudsopgave

  1. Siilo
  2. ZorgMail
  3. ZorgDomein
  4. Regioviewer
  5. LSP
Zie hieronder per onderdeel een korte beschrijving.

Siilo

Overleggen met collega-zorgverleners waar u geen contactgegevens van heeft, kan snel en veilig met de Siilo app. Dit is een gratis app waar al veel andere zorgverleners mee werken. Bent u in Siilo aangemeld, dan heeft u automatisch toegang tot de contactgegevens van alle aangesloten zorgverleners in de regio.

ZorgMail

Met ZorgMail kunt u privacygevoelige informatie veilig elektronisch uitwisselen met uw ketenpartners of cliënten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verzenden van een behandelverslag, het ontvangen van een bericht of het uitwisselen van bestanden en foto’s met uw ketenpartners.

ZorgDomein

Met ZorgDomein kunnen huisartsen digitaal verwijzen. Hierdoor hoeft de zorgverlener waarnaar verwezen wordt niet meer te wachten tot de patiënt de verwijsbrief meeneemt en verloopt de verwijzing via ZorgDomein sneller en completer. Dit betekent dat de zorgverlener zich beter kan voorbereiden op het eerste gesprek én hij of zij direct de verwijsbrief heeft voor declaratie bij de zorgverzekeraar.

Regioviewer

Via Regioviewer geven het Reinier de Graaf ziekenhuis en het Fransciscus Vlietland ziekenhuis, onder strikte voorwaarden, artsen in zorginstellingen, apothekers, huisartsen en de waarnemend huisartsen op de huisartsenposten in de regio’s Delft, Westland, Oostland (DWO) en Nieuwe Waterweg Noord (NWN) inzicht in gegevens. Zorgverleners kunnen alleen gegevens zien van patiënten met wie zij een behandelrelatie hebben.

LSP

Het LSP is in beheer bij de VZVZ, de Vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. De VZVZ is verantwoordelijk voor de gegevensuitwisseling die via deze infrastructuur loopt. Zij zorgen ervoor dat het netwerk goed functioneert.