ZorgDomein

Met ZorgDomein kunnen zorgverleners digitaal verwijzen, diagnostiek aanvragen, transmuraal samenwerken, andere zorgverleners consulteren en beter onderling samenwerken en afstemmen.
Hierdoor hoeft de zorgverlener waarnaar verwezen wordt niet meer te wachten tot de patiënt de verwijsbrief meeneemt en verloopt de verwijzing via ZorgDomein sneller en completer. Dit betekent dat de zorgverlener zich beter kan voorbereiden op het eerste gesprek én hij of zij direct de verwijsbrief heeft voor declaratie bij de zorgverzekeraar.

Vanuit ZEL adviseren wij om ZorgDomein te gebruiken voor digitale verwijzingen.

De voordelen van digitaal verwijzen:
 • Minder fouten door automatische vulling van de gegevens van patiënt en aanvrager uit het informatiesysteem van de aanvrager.   
 • Betrouwbare en veilige uitwisseling van patiëntgegevens.   
 • Medewerkers krijgen ondersteuning bij het aanvragen (beschikbare pakketten o.b.v. LESA en NHG standaarden).   
 • Sterke verbetering samenwerking op de praktijk doordat de aanvraag via een edifact ook binnenkomt in het informatiesysteem van de aanvrager. Zo iedere huisarts binnen de praktijk de verwijzing kan zien. Minimale wachttijden voor de patiënt door informatie over toegangstijden per aanbieder.   

Aanmelden ZorgDomein  
U kunt zich voor ZorgDomein aanmelden met uw AGB code via de site van ZorgDomein. Onder de kop ‘voor wie’ op zorgdomein.com vindt u de stappen die nodig zijn om uw organisatie aan te melden of een nieuwe account toe te voegen.    
 
U kunt ZorgDomein starten vanuit uw HIS, via deze link leest u hoe u dit vanuit uw HIS kunt doen.  
 
Lees hier enkele tips voor het inrichten van uw zorgaanbod in ZorgDomein. ZEL biedt ondersteuning bij vragen of knelpunten: digitalisering@zel.nl.  

De voordelen van het gebruik van ZorgDomein voor u: 
 • Met ZorgDomein ben je beter in beeld met jouw (specialistische) zorgaanbod bij de huisartsen in jouw omgeving.  
 • Betrouwbare en veilige uitwisseling van patiëntgegevens.   
 • Sterke verbetering samenwerking op de praktijk doordat de aanvraag via een edifact ook binnenkomt in het informatiesysteem van de aanvrager. Zo kan iedereen binnen de praktijk de verwijzing zien.  
 • Ruim 91% van alle huisartsen is aangesloten op ZorgDomein en zij gebruiken ZorgDomein voor het verwijzen naar vervolgzorg. 
 • Ontvang je digitale verwijzingen met alle relevante cliënt-/patiëntgegevens inclusief eventuele bijlagen én volgens de HASP-paramedicus richtlijn. 
 • Verminder je je administratieve last: je stuurt na de behandeling je rapportages aan de huisarts, óók zonder voorafgaande verwijzing. 
 • Handel je verwijzingen efficiënt en foutloos af. 
 • Overleg je veilig en eenvoudig met de geïntegreerde zorgmessenger Patiëntoverleg. 
 • Ontvang je goed voorbereide cliënten/patiënten. 
 • Kun je de cliënt/patiënt proactief benaderen voor het inplannen van de afspraak.  
Informatie ZorgDomein 
ZorgDomein heeft een zorgproduct aangemaakt voor jouw praktijk. Je kunt extra zorgproducten aanmaken voor specialisaties van de praktijk. Hierdoor weet de verwijzer precies naar wie hij voor welke specialisatie kan verwijzen. Het zorgaanbod in ZorgDomein is het visitekaartje van jouw praktijk. Zorg er daarom voor dat jouw zorgproducten beknopt en overzichtelijk worden weergegeven, actueel en compleet zijn. Laat de huisartsen waarmee je werkt, weten dat je bent aangesloten op ZorgDomein. Zo word je goed gevonden. 

Korting maandelijkse abonnementskosten 
Als aangesloten eerstelijnszorgverlener (paramedici en vrijgevestigde GGZ) in de regio Delft Westland Oostland (DWO) en Nieuwe Waterweg Noord (NWN) ontvang je een permanente korting op de maandelijkse abonnementskosten gedurende de gehele contractperiode én betaal je geen eenmalige registratiekosten. Je paramedische of vrijgevestigde GGZ-praktijk is actief binnen het volgende postcodegebied:  
 • 2291 t/m 2295  
 • 2610 t/m 2645  
 • 2670 t/m 2694  
 • 3110 t/m 3155. 
Koppeling met EPD-leveranciers 
Voor paramedici is ZorgDomein gekoppeld met diverse EPD-leveranciers. Op deze manier ontvang je gemakkelijk je verwijzingen gelijk in je EPD. ZorgDomein is o.a. gekoppeld met veel verschillende EPD-leveranciers, zoals bijvoorbeeld: 
 • Evry 
 • Fairware 
 • Intramed 
 • Incura 
 • James Software 
 • SpotOnMedics 
 • ZorgAdmin  
Klik hier voor een overzicht van alle koppelingen. 
 
Aanmelden ZorgDomein  
U kunt zich voor ZorgDomein aanmelden via de site van  ZorgDomein. Onder de kop ‘voor wie’ op zorgdomein.com vindt u de stappen die nodig zijn om uw organisatie aan te melden of een nieuwe account toe te voegen.    
 
U kunt ZorgDomein starten vanuit uw EPD, via deze link leest u hoe u dit vanuit uw HIS kunt doen.  
 
Lees hier enkele tips voor het inrichten van uw zorgaanbod in ZorgDomein. ZEL biedt ondersteuning bij vragen of knelpunten: digitalisering@zel.nl.

Downloads en links

Hieronder vindt u een overzicht van alle documenten en links van deze pagina:


Wat vond je van deze pagina?

Gerelateerd Nieuws

ZorgDomein Paramedici Digitaal Gegevensoverdracht

Gebruik ZorgDomein tussen huisarts en paramedicus

In onze regio hebben we met elkaar afspraken gemaakt om de uitwisseling van gegevens die belangrijk zijn voor goede zorgverlening  op een veilige manier digitaal te ondersteunen. Deze afspraken zijn te vinden in het “Regionaal Handboek Gegevensoverdracht” dat is opgesteld op initiatief van de regionale stuurgroep zorg en ICT waar alle samenwerkingspartners uit de regio in vertegenwoordigd zijn.