Gebruik ZorgDomein tussen huisarts en paramedicus

Geplaatst op:
ZorgDomein Paramedici Digitaal Gegevensoverdracht
In onze regio hebben we met elkaar afspraken gemaakt om de uitwisseling van gegevens die belangrijk zijn voor goede zorgverlening  op een veilige manier digitaal te ondersteunen. Deze afspraken zijn te vinden in het “Regionaal Handboek Gegevensoverdracht” dat is opgesteld op initiatief van de regionale stuurgroep zorg en ICT waar alle samenwerkingspartners uit de regio in vertegenwoordigd zijn.  
Onderdeel hiervan is de keuze om per communicatiesoort dezelfde ict-applicaties als communicatiemiddel te gebruiken. Via dit artikel vragen we aandacht voor één van deze communicatiemiddelen: ZorgDomein.  
 
Wat is ZorgDomein? 
ZorgDomein wordt ingezet voor verwijzingen en aanvraag van diagnostiek. Velen zijn hiermee bekend en gebruiken dit ook op deze manier. Wat vaak nog onbekend is, is dat ZorgDomein ook het systeem is voor verwijzingen naar de paramedicus. De verwijzende huisarts is niet altijd op de hoogte dat de paramedicus gebruik maakt van ZorgDomein, waardoor de verwijzing toch op papier wordt gedaan. Bovendien zijn niet alle paramedici aangesloten op ZorgDomein. Het is daarom belangrijk elkaar hierover actief te informeren. 
 
ZorgDomein en paramedici 
Bent u paramedicus en gebruikt u ZorgDomein?  
Laat dan aan de verwijzende huisarts weten dat u bent aangesloten op ZorgDomein. Zo weet de huisarts u te vinden en zorgt u samen voor veilige digitale gegevensuitwisseling.  
Bent u paramedicus en gebruikt u ZorgDomein nog niet?  
Door allemaal gebruik te maken van dezelfde veilige programma's kunnen we in de regio veilig en goed samenwerken.  In onze regio kunnen paramedici gebruiken maken van een collectieve korting op ZorgDomein (zie hieronder). 

De kosten
 
De aangesloten eerstelijnszorgverleners (paramedici, geestelijk verzorgers en vrijgevestigde GGZ) in de regio Delft Westland Oostland (DWO) en Nieuwe Waterweg Noord (NWN) kunnen bij het aangaan van een overeenkomst met ZorgDomein gebruik maken van de mantelovereenkomst die door de regio is afgesloten met ZorgDomein. Op basis van deze mantelovereenkomst ontvangen de eerstelijnszorgverleners een korting op de licentieprijs. Indien u zich als paramedicus aanmeldt bij ZorgDomein zal ZorgDomein de afspraken op basis van uw postcode toepassen. 
 
Waarom digitale verwijzing?  
Er is in de regio bewust gekozen voor het uitfaseren van onveilige vormen van communicatie, zoals bijvoorbeeld papier. In de verzending van A naar B kan papier kwijtraken en voorgoed verloren gaat. Bovendien kan papier fysiek bij de verkeerde personen terecht komen waardoor sprake is van een datalek.  
Het voordeel van digitale verwijzing is dat de behandelaar naar wie verwezen is, voorafgaand aan het bezoek van de patiënt, op de hoogte is van de reden van verwijzing en hier mogelijk op kan triëren. Digilale verwijzing heeft dus alles te maken met veilig, efficient en verantwoord gegevens uitwisselen!  
 
Heeft u vragen over het gebruik van ZorgDomein? Neem dan contact met ons op via digitalisering@zel.nl.
- Rick Vermeer en Debra Brouwn
Deel dit bericht

Meld je aan voor ons nieuwsbulletin!

Zo blijf je elke week op de hoogte van regionaal nieuws