Reanimatie afspraken regio DWO

Het kan voor zowel de (huis)arts als de patiënt lastig zijn om een niet-reanimeer besluit af te spreken. Ook in onze regio worden soms kwetsbare ouderen ongewenst gereanimeerd omdat er geen beleid is afgesproken of omdat dit beleid niet bekend is bij de zorgverleners. Specialisten van het Reinier de Graaf Gasthuis, huisartsen in de regio DWO en verzorgingshuizen van Pieter van Foreest en Careyn hebben afspraken gemaakt om kwetsbare ouderen actief te informeren over reanimatie en te vragen naar hun reanimatiewens. Er heeft afstemming plaats gevonden met de ambulancedienst en de huisartsenposten van Delft en het Westland.

Het reanimatiebeleid

Zowel specialisten als huisartsen trachten proactief kwetsbare ouderen te informeren over reanimatie en leggen het reanimatiebeleid vast. Specialisten vermelden de behandelcode in hun ontslagbrief. Huisartsen leggen de behandelcode in het HIS vast en nemen die op in hun verwijsbrief. Daarnaast worden de afspraken gedeeld met huisartsenpost en verzorgingshuis/thuiszorg. In het verzorgingshuis is de reanimatiewens vast onderdeel van de zorgleefplan-besprekingen. Gestreefd wordt naar afstemming tussen verzorging en artsen. Hiermee hopen we te voorkomen dat dergelijke besluiten in stressvolle omstandigheden genomen moeten worden, danwel dat de wensen niet bekend zijn. 

Verbeterplan met hulpmiddelen

In de multidisciplinaire richtlijn “Besluitvorming over reanimatie” wordt het tijdig bespreken en vastleggen van een reanimatiebeleid benadrukt. Deze richtlijn is de basis geweest voor onze regionale afspraken. Voor de patiënt vindt u goede informatie en niet-reanimeren verklaring op de website van thuisarts.nl. Voor u is er een verbeterplan ontwikkeld met hulpmiddelen:

Wat vond je van deze pagina?