WMO en jeugdwet

Gemeenten hebben de taak ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Zij zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten
 • huishoudelijke hulp
 • woningaanpassingen
 • vervoersvoorzieningen
 • maatschappelijke opvang
 • openbare geestelijke gezondheidszorg
 • informatie, advies en cliëntondersteuning
 • preventieve ondersteuning Jeugdigen met problemen
De WMO heeft diverse raakvlakken met de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Kijk hier voor concrete vragen over welke wet van toepassing is.

De jeugdwet is er voor kinderen en jeugdige tot 18 jaar en hun ouders. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei-, opvoedings- en psychische problemen en stoornissen (m.u.v. zorg voor jeugdigen die blijvend 24-uurs zorg of toezicht nodig hebben (Wlz):

 • Preventie (o.a. jeugdgezondheidszorg (JGZ)
 • Jeugdhulp
 • Jeugdbescherming
 • Jeugdreclassering
 • Veilig Thuis

Op de pagina’s per gemeente vindt u meer informatie over de uitvoering van de WMO en de jeugdwet.

Wat vond je van deze pagina?