Zorgpad Lage Rugklachten - ervaringen met het meekijkconsult fysiotherapie

Geplaatst op:
Lage rugklachten Fysiotherapie Meekijkconsult
Bij het meekijkconsult fysiotherapie wordt de patiënt met aspecifieke lage rugklachten bekeken door de fysiotherapeut vanuit “Positieve Gezondheid” en wordt ook de oplossing binnen dit referentiekader gezocht. De hulpverlener (huisarts of fysio/oefentherapeut) stelt de patiënt in staat zijn probleem op te lossen of kan vanuit zijn netwerk competenties inzetten die de patiënt verder helpen. Dit betekent dat er een appèl wordt gedaan op het zelfmanagement van de patiënt met aspecifieke lage rugklachten en bekeken wordt of deze binnen de 1e en 0e lijn geholpen kan worden.  

Daniel van Holstein, fysiotherapeut in Naaldwijk was voor de pilot van het zorgpad voor patiënten met aspecifieke rugklachten al bekend met dit zorgpad. “Ik kreeg voor de pilot regelmatig verwijzingen vanuit de huisarts voor patiënten met aspecifieke lage rugpijnklachten. Toch was ik ervan overtuigd dat er in de zorg voor lage rugpijn nog een hoop te winnen viel wat betreft de prevalentie en kostenpost voor de samenleving. Daarom doe ik graag mee aan initiatieven om de zorg en de efficiëntie ervan voor deze groep te verbeteren en heb ik mij aangemeld voor het meekijkconsult fysiotherapie.” 

De meerwaarde van het meekijkconsult voor patiënten, fysiotherapeuten en verwijzers 
Het meekijkconsult biedt zowel de patiënt als de fysiotherapeut en de verwijzer voordelen. Daniel legt uit: “Door het meekijkconsult fysiotherapie krijgt de patiënt op een laagdrempelige manier meer tijd om zijn verhaal dichtbij huis te doen. Bovendien merk ik dat patiënten die verwezen worden naar een lage rugpijn ‘specialist’ na één meekijkconsult meer zelf de regie pakken over hun eigen gezondheid. Voor de verwijzer en voor ons als fysiotherapeut is het meekijkconsult een manier om de onderlinge relatie te verbeteren en meer inzicht te krijgen in elkaars proces en hoe we naar gezondheidsproblemen kijken. Daarnaast willen we zo met elkaar realiseren dat de zorg voor deze groep patiënten zo efficiënt mogelijk verloopt. Wel merk ik dat de meeste verwijzers onbekend zijn met het meekijkconsult en de meerwaarde ervan, daarom is het goed dat het onderwerp regelmatig aandacht krijgt.”   

Ervaringen met de diagnostiek 
De StartBack screening tool (sbst) speelt een grote rol in het bepalen van de zorgzwaarte. Daniel vervolgt: “Wij gebruiken het instrument niet alleen om een risico inschatting te maken maar juist ook om te kijken naar de factoren die van invloed zijn op het ontwikkelen van aanhoudende lage rugpijn klachten. Daarom is het zo belangrijk om  alle herstel belemmerende factoren goed in kaart te brengen (ziekteperceptie, bravo, model van positieve gezondheid)."  
 
Meer informatie over het zorgpad lage rugklachten vind je op hier. Voor vragen kun je contact opnemen met Nic van Paassen, Paramedisch adviseur ZEL.
- Debra Brouwn
Deel dit bericht

Meld je aan voor ons nieuwsbulletin!

Zo blijf je elke week op de hoogte van regionaal nieuws