Franciscus Gasthuis & Vlietland

Franciscus Gasthuis & Vlietland biedt zorg dicht bij huis aan 400.000 inwoners in de regio’s Nieuwe Waterweg Noord en Rotterdam-Rijnmond. Het ziekenhuis streeft naar goede samenwerking met haar zorgpartners in de regio’s en heeft daar haar twee ziekenhuislocaties, in Schiedam en Rotterdam. Daarnaast zijn er poliklinieklocaties in Berkel & Rodenrijs, Maassluis en in het centrum van Rotterdam.

Het ziekenhuis biedt vele nascholingen en evenementen aan voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Dit gebeurt altijd in samenwerking met verwijzers zodat er een optimale aansluiting bij de dagelijkse praktijk is. Het Regionaal Overstijgend Evenement voor Medici (ROEM-dag) is een jarenlange traditie: verwijzers en medisch specialisten ontmoeten elkaar tijdens een interactief, transmuraal programma.

Specialisten van Franciscus Gasthuis & Vlietland ontvangen uw verwijzingen bij voorkeur digitaal via ZorgDomein. Retourinformatie vanuit het ziekenhuis verzenden zij, indien u aangesloten bent op ZorgMail, ook digitaal. Hiervoor is het van belang uw lifelinenummer en AGB-code bij ons bekend te maken. Om inzage te krijgen in gegevens van uw patiënten in het elektronisch patiëntendossier kunt u gebruik maken van het Zorgverlenersportaal.

De Franciscus Artsenwijzer is een app voor uw telefoon, tablet of computer waarin alle contactgegevens van medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en physician assistants van Franciscus Gasthuis & Vlietland, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde uit de regio’s NWN en Rotterdam zijn opgenomen.

Vanuit de app kunt u uw collega’s direct bellen. Indien u gebruik wenst te maken van de Franciscus Artsenwijzer, kunt u contact opnemen met de afdeling Transmurale Samenwerking: transmuraal@franciscus.nl. Na het verkrijgen van een account, kunt u zelf eenvoudig uw contactgegevens aanpassen en actueel houden.

Op de speciale verwijzers website van Franciscus Gasthuis & Vlietland staat alle informatie voor verwijzers. Hier kunt u onder andere terecht voor:
  • Aanmelden voor nascholingen en activiteiten
  • Zorgverlenersportaal aanvragen
  • Aanmelden voor de Franciscus Artsenwijzer
  • Aanmelden voor ZorgDomein
  • Labmiddelen en -formulieren bestellen
  • Aanmelden voor de verschillende mogelijkheden op het gebied van consultatie en samenwerking zoals het Diagnostisch Toetsingsoverleg (DTO) en meekijksessies
  • STIM melden (Signalen & Transmurale Incident Meldingen)
Onder het tabblad ‘Samenwerkingen’ op de verwijzers website leest u over Samenwerking en Zorg op de juiste plek met een link naar een overzicht van de initiatieven.

Bij Franciscus Gasthuis & Vlietland kunt u terecht voor hoogwaardige eerstelijns diagnostiek (ELD) en functieonderzoeken. Het aanbod wordt voortdurend getoetst aan de geldende NHG standaarden.

Bij de service hoort het gratis verstrekken van benodigde afnamemiddelen. Dit verloopt via de afdeling Transmurale Samenwerking en wordt verzorgd door het laboratorium. Het ziekenhuis beschikt over een groot aantal bloedafnamepunten in de regio en biedt ophaalservice van materialen en monsters. Indien gewenst kunnen uw doktersassistenten opgeleid worden om bloed af te nemen op uw eigen praktijk. Ook levert het laboratorium POCT en kunt u tegen kostprijs stikstof inkopen.

De medisch specialisten en afdelingen die betrokken zijn bij het uitvoeren van diagnostiek zorgen voor een adequate terugkoppeling aan de aanvrager. Voor inzage in uitslagen is het Zorgverlenersportaal 24/7 beschikbaar. Via de directe telefoonnummers van dienstdoende specialisten kunt u bij vragen altijd rechtstreeks overleggen. Bij bijzondere of onverwachte afwijkingen wordt een actief meldingen beleid gehanteerd. Om te blijven aansluiten op nieuwe mogelijkheden en inzichten, wordt het aanbod ELD regelmatig geëvalueerd met de aanvragers. Hiervoor kennen we de gebruikerscommissie diagnostiek. Ook organiseert het ziekenhuis Diagnostische Toetsingsoverleggen (DTO’s).

Daarnaast is het voor huisartsen mogelijk om digitaal laboratoriumdiagnostiek en medisch microbiologisch onderzoek aan te vragen via ZorgDomein. Dit is ook mogelijk voor het aanvragen van beeldvormend- en functieonderzoek.

De afdeling Transmurale Samenwerking geeft maandelijks een digitale nieuwsbrief ‘Nieuwsflits’ voor verwijzers uit. U kunt zich hiervoor aanmelden via transmuraal@franciscus.nl.
In de Nieuwsflits vindt u o.a. nieuws van vakgroepen, ZorgDomein aanpassingen, mededelingen en innovaties op het gebied van transmurale samenwerking, het nascholingsaanbod en andere voor verwijzers relevante informatie.

Daarnaast worden de belangrijkste berichten voor de regio NWN eens per 3 weken opgenomen in het “ZorgBulletin” dat via ZEL digitaal wordt verstuurd.

De afdeling Transmurale Samenwerking is er speciaal op gericht om het contact tussen het ziekenhuis en huisartsen te ondersteunen en bevorderen. Zij draagt zorg voor uiteenlopende initiatieven om invulling te geven aan gezamenlijke en integrale zorg.

Wanneer u nieuw bent in de regio maakt één van de adviseurs van Transmurale Samenwerking graag een afspraak met u voor een wederzijdse kennismaking en introductie binnen de medische staf van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Indien u interesse heeft om actief bij te dragen aan het bevorderen van transmuraal werken in de regio, dan kunt u dit bij de afdeling Transmurale Samenwerking kenbaar maken.

Ook als u ondersteuning of meer uitleg nodig heeft over ZorgDomein, ZorgMail, de Franciscus Artsenwijzer of het Zorgverlenersportaal dan kunt u contact opnemen met de afdeling transmurale samenwerking.

De  afdeling Transmurale Samenwerking ontvangt graag uw primaire e-mailadres waarop u berichten wenst te ontvangen.

Vier keer per jaar komt het Bestuurlijk Transmuraal Overleg bijeen, met vertegenwoordiging vanuit de besturen van ZEL, HAP, medische staf, Raad van Bestuur en Transmurale Samenwerking. Vanuit de regio participeren diverse huisartsen in het Huisartsen Advies Team (HAT). Voor de regio NWN zijn dit Arthur Gan, Anja de Vries en René Koop. Het HAT heeft tot doel transmuraal werken en de samenwerking tussen ziekenhuis en verwijzer te bevorderen en fungeert op deze thema’s als klankbord. Huisarts René Koop is tevens als transmuraal huisarts werkzaam op de afdeling Transmurale Samenwerking.

Transmurale samenwerking

Downloads en links

Hieronder vindt u een overzicht van alle documenten en links van deze pagina:


Wat vond je van deze pagina?