Wat kan ergotherapie voor uw patiënten betekenen?

Geplaatst op:
Ergotherapie Aanbod ergitherapie
Ergotherapie is een breed vakgebied dat als doel heeft te zorgen dat patiënten zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat zij willen, afgestemd op wat ze kunnen. Ergotherapeuten kunnen veel voor uw patiënten betekenen, zeker nu mensen steeds ouder worden, de zorgvragen complexer worden en mensen langer zelfstandig thuis wonen. Ergotherapeuten ondersteunen ouderen wanneer zij problemen ervaren bij hun dagelijkse activiteiten en helpen hen en hun familie weer op weg.  

Hoe ziet deze ondersteuning er concreet uit?  
Het aanbod van de ergotherapie bestaat uit advies, begeleiding en/of training van o.a.:  

  • Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zoals o.a. wassen/kleden, toiletgang, aan-/uittrekken steunkousen. 
  • Dagindeling en dagbesteding.  
  • Decubitus en anti-decubitus materialen (ook preventief). 
  • Overbelasting of onderbelasting: balans brengen in belasting en belastbaarheid.  
  • In de terminale fase met nadruk op het bieden van comfort.  
  • Valpreventie (veilig voortbewegen in huis, veiligheid van de woning).
  • De ziekte van Parkinson (ParkinsonNet).  
  • Bij dementie (om mensen zo zelfstandig mogelijk te houden, maar ook ondersteuning van de mantelzorger en/of verzorging voor de omgang met de cliënt).  
  • Bij cognitieve-en gedragsproblemen (bijvoorbeeld na een CVA). 
Heeft u vragen of wilt u advies over eventuele inzet van ergotherapie voor een specifieke patiënt, neem dan contact op met Wendy Dumay
Deel dit bericht

Meld je aan voor ons nieuwsbulletin!

Zo blijf je elke week op de hoogte van regionaal nieuws