Samen sterk door persoonsgerichte en digitale zorg

Geplaatst op:
Persoonsgerichte zorg Digitale zorg
In deze regio zetten we met elkaar veel stappen op het gebied van de digitale zorg. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van patiëntportalen, online behandelplatforms in de GGZ en zelfmanagement apps in de chronische zorg. Gezien de mogelijkheden die digitalisering biedt, zijn dit mooie stappen. Echter, de vraag is of deze ontwikkelingen wel passen bij persoonsgerichte zorg, zoals die in de regio verleend wordt?  
 
De auteurs van het artikel Samen sterk door persoonsgerichte en digitale zorg | Huisarts & Wetenschap (henw.org) zijn van mening dat persoonsgerichte zorg en digitalisering complementair zijn. Voorwaarde is wel dat digitale zorg op maat en binnen de mogelijkheden van de patiënt wordt aangeboden. Daarnaast is het voor een optimale benutting van de digitale middelen noodzakelijk dat de zorgverlener zelf over voldoende digitale vaardigheden beschikt en geoefend is in het gebruik van digitale zorg.  
 
Wat betekent dit concreet?  
Digitale zorg maakt de zorg toegankelijker en biedt de patiënt de mogelijkheid om een consult voor te bereiden. Digitale zorg kan zo persoonsgerichte zorg ondersteunen. Verder kan digitalisering de patiënt beter inzicht in de eigen gezondheid geven, waardoor de eigen regie wordt bevorderd. Daarnaast kunnen digitale middelen helpen het Samen Beslis proces te ondersteunen.  

Voorwaarde is wel dat de digitale zorg goed is ingebed in de werkwijze van de praktijk. Om praktijken hierbij te ondersteunen is dit onderdeel van de ZEL huisartsenmodule dit jaar. Ook leidt ZEL digicoaches op die de vaardigheden van collega's en de implementatie van het werken met digitale tools in de praktijk stimuleren.   

Heeft u vragen over het aanbod van ZEL op het gebied van digitalisering? Neem dan contact met ons op via: ict@zel.nl. Heeft u vragen over het aanbod van ZEL op het gebied van persoonsgerichte zorg? Neem dan contact op met Natasja van den Ende.
Deel dit bericht

Meld je aan voor ons nieuwsbulletin!

Zo blijf je elke week op de hoogte van regionaal nieuws