ZorgDomein

Met ZorgDomein kunnen zorgverleners digitaal verwijzen, diagnostiek aanvragen, transmuraal samenwerken, andere zorgverleners consulteren en beter onderling samenwerken en afstemmen.
Hierdoor hoeft de zorgverlener waarnaar verwezen wordt niet meer te wachten tot de patiënt de verwijsbrief meeneemt en verloopt de verwijzing via ZorgDomein sneller en completer. Dit betekent dat de zorgverlener zich beter kan voorbereiden op het eerste gesprek én hij of zij direct de verwijsbrief heeft voor declaratie bij de zorgverzekeraar.

Vanuit ZEL adviseren wij om ZorgDomein te gebruiken voor digitale verwijzingen.

Wat zijn de voordelen van digitaal verwijzen:
  • Minder fouten door automatische vulling van de gegevens van patiënt en aanvrager uit het informatiesysteem van de aanvrager.  
  • Betrouwbare en veilige uitwisseling van patiëntgegevens.  
  • Medewerkers krijgen ondersteuning bij het aanvragen (beschikbare pakketten o.b.v. LESA en NHG standaarden).  
  • Sterke verbetering samenwerking op de praktijk doordat de aanvraag via een edifact ook binnenkomt in het informatiesysteem van de aanvrager. Zo iedere huisarts binnen de praktijk de verwijzing kan zien. Minimale wachttijden voor de patiënt door informatie over toegangstijden per aanbieder.  

U kunt zich voor ZorgDomein aanmelden met uw AGB code via de site van ZorgDomein. Onder de kop ‘voor wie’ op zorgdomein.com vindt u de stappen die nodig zijn om uw organisatie aan te melden of een nieuwe account toe te voegen.   

U kunt ZorgDomein starten vanuit uw HIS/EPD, via deze link leest u hoe u dit vanuit uw HIS kunt doen. 

Als u geen verwijzer bent, is het essentieel om zorgaanbod aan te maken, zodat uw zorgaanbod beter in beeld komt bij verwijzers. ZorgDomein heeft al een zorgproduct aangemaakt voor uw praktijk. U kunt extra zorgproducten aanmaken voor specialisaties van de praktijk. Hierdoor weet de verwijzer precies naar wie hij voor welke specialisatie kan verwijzen. Het zorgaanbod in ZorgDomein is het visitekaartje van uw praktijk. Zorg er daarom voor dat uw zorgproducten beknopt en overzichtelijk worden weergegeven, actueel en compleet zijn. 

Lees hier  enkele tips voor het inrichten van uw zorgaanbod in ZorgDomein. Laat de huisartsen waarmee u werkt, weten dat u bent aangesloten op ZorgDomein. Zo wordt u goed gevonden.

ZEL biedt ondersteuning bij vragen of knelpunten.

Wat vond je van deze pagina?

Gerelateerd Nieuws

ZorgDomein Paramedici Digitaal Gegevensoverdracht

Gebruik ZorgDomein tussen huisarts en paramedicus

In onze regio hebben we met elkaar afspraken gemaakt om de uitwisseling van gegevens die belangrijk zijn voor goede zorgverlening  op een veilige manier digitaal te ondersteunen. Deze afspraken zijn te vinden in het “Regionaal Handboek Gegevensoverdracht” dat is opgesteld op initiatief van de regionale stuurgroep zorg en ICT waar alle samenwerkingspartners uit de regio in vertegenwoordigd zijn.