Regionaal handboek gegevensoverdracht

Regionaal handboek gegevensoverdracht


Binnen onze regio zorgen we met elkaar voor een goede overdracht van gegevens en het tijdig beschikbaar zijn van medische gegevens voor de opvolgende zorgverlener. Dit realiseren we door allemaal gebruik te maken van dezelfde veilige programma’s.

 

Welke programma’s Dat zijn, staat in het Regionaal Handboek Gegevensoverdracht. Dit handboek heeft ZEL met samenwerkingspartners uit de regio opgesteld. Hierin staan de regionale afspraken over gegevensuitwisseling en de te gebruiken programma’s Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl