Keuze gemaakt voor regionaal zorg communicatie platform

Geplaatst op:
Netwerk Zorg communicatie platform Samenwerken Regionaal
In de regio Delft Westland Oostland (DWO) en Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) werken de zorginstellingen en zorgverleners in de Regionale Stuurgroep ICT nauw samen op het gebied van Zorg en ICT. Na een aantal succesvolle gezamenlijke trajecten, waarin de focus vooral lag op het veilig digitaal uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners onderling, is op basis van een nieuwe visie de focus verbreed en gericht op de positie van de burger. Vanuit een onderzoek in de regio onder patiënten die al op verschillende manieren digitaal bij hun zorgbehandeling worden ondersteund, werd duidelijk dat er behoefte is aan een meer geïntegreerde inzet van communicatiemiddelen die aansluit bij de digitale communicatiebehoeften van deze patiëntenpopulatie. 

Regiobreed Programma van Eisen 
Mede op basis van de resultaten van deze uitvraag en de behoefte aan uitwisseling tussen zorgverleners in een zorgnetwerk en met de patiënt, is een programma van eisen opgesteld voor een Zorg Communicatie Platform. Na een uitgebreide selectie waarbij vanuit de zorgorganisaties zowel de zorginhoudelijke betrokkenen als de techneuten en de specialisten op informatiebeveiliging en privacy hebben meegekeken, heeft de Stuurgroep ICT het advies uitgebracht aan het Bestuurlijk Overleg Digitale Transformatie om met de oplossing CBoards van Caresharing aan de slag te gaan om de communicatie tussen zorgverleners onderling en met de patiënt digitaal te gaan ondersteunen. Het Bestuurlijk Overleg heeft hier een akkoord op gegeven. De regionale Stichting Regionaal Zorgvenster (RegionaalZorgvenster) zal als contractpartner optreden richting Caresharing.

Proof of Concept met Ouderenzorg en Cardiovasculair Risico Management 
De voorbereidingen worden nu getroffen om een Proof of Concept (POC) met Caresharing te starten, waarin de ondersteuning van de zorgpaden Ouderenzorg en Cardiovasculair Risico Management als eerste worden ingericht. Om de samenwerking tussen de zorgverleners in de hele keten voor deze zorgpaden te gaan inrichten met het communicatie platform, zullen we bij de start van de POC de relevante zorginhoudelijk betrokkenen benaderen. 

Koppelingen met de zorg informatie systemen 
De technische koppelingen met HiX, Nedap, Medicom, Promedico, Pharmacom en CGM-Apotheek worden in deze POC meegenomen. Tijdens de POC wordt ook de aansluiting met de andere in de regio gebruikte zorgsystemen voorbereid. Paramedici kunnen rechtstreeks in het platform inloggen. Ook de patiënt zelf kan rechtstreeks in het platform inloggen, en in een later stadium ook via de zelf door de patiënt te kiezen Persoonlijke Gezondheids Omgeving. 

Samenwerken in een netwerk 
De regiobrede inzet van het platform gaat het samenwerken in een netwerk van zowel patiënten als zorgverleners ondersteunen. Het platform kan voor alle typen van zorg welke wordt verleend in een netwerk, worden ingezet. Denk bijvoorbeeld ook aan de samenwerking tussen paramedici en de huisarts of de specialist in het ziekenhuis, of de zorg vanuit GGZ met het sociaal domein. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het platform, en hoe we hier in de regio verder mee aan de slag gaan, laat het weten via uw eigen manager ICT of via het mailadres van de Stichting Regionaal Zorgvenster: support@regionaalzorgvenster.nl.
- Regionaal Zorgvenster
Deel dit bericht

Meld je aan voor ons nieuwsbulletin!

Zo blijf je elke week op de hoogte van regionaal nieuws