Over ZEL

Wat doet ZEL


Algemeen

ZEL is er voor alle eerstelijnszorgverleners in de regio DWO en NWN. Wij faciliteren apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten, huisartsen, logopedisten, oefentherapeuten, psychologen en verloskundigen om kwalitatief hoogwaardige geïntegreerde zorg te realiseren en landelijke en regionale ontwikkelingen naar hun praktijk te vertalen.

De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar razendsnel op. Het (landelijke) beleid is veelal gericht op multidisciplinair organiseren van de zorg, verbinding leggen tussen eerstelijnszorgverleners en tussen de eerste lijn, gemeenten, ziekenhuizen en de verpleging en verzorging. Eerstelijns zorgverleners hebben niet altijd de tijd en mankracht om dit te organiseren voor de eigen praktijk. ZEL neemt deze zorg uit handen door op regionaal en lokaal niveau samenwerking te realiseren. Aandachtsgebieden van ZEL zijn onder andere de zorg voor chronisch zieken, GGZ zorg, ouderenzorg, geboortezorg, nascholing en praktische ondersteuning.

U, als eerstelijns zorgverlener, kunt van ons een professionele pro-actieve en praktische aanpak verwachten. Bekijk ook dit filmpje om meer te weten te komen over ZEL.

 

Ondersteuning eerstelijn en chronische zorgketens

In Nederland worden uit de zorggelden middelen ter beschikking gesteld om de ondersteuning voor de eerstelijn te organiseren. Organisaties die deze middelen ontvangen, worden ook wel Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) genoemd. ZEL ontvangt deze middelen ook en is dus onder andere een ROS. De financiering van de ROS’en is vastgelegd in een beleidsregel en is bestemd voor ondersteuning van apothekers, diëtisten, huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten, psychologen en verloskundigen. Daarnaast ontvangt ZEL middelen voor de ondersteuning van de chronische zorgketens. Jaarlijks maakt de organisatie afspraken over de werkzaamheden met zorgverzekeraar DSW.