Over ZEL

Wat doet ZEL


Algemeen

ZEL is een non-profit advies- en ondersteuningsorganisatie voor de eerste lijn in de regio Nieuwe Waterweg Noord (NWN) en Delfland, Westland en Oostland (DWO). Wij ondersteunen eerstelijns zorgverleners bij het bieden van geïntegreerde persoonsgerichte zorg. Zo helpen wij hen afspraken te maken over de samenwerking rond patiënten met elkaar én met ziekenhuizen, gemeenten en verpleeghuizen. In dit kader en op verzoek organiseren we nascholing en geven we ICT ondersteuning.

ZEL is er voor alle eerstelijnszorgverleners: huisartsen, apothekers, ergotherapeuten, psychologen, oefentherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten en verloskundigen.

De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar razendsnel op. Het (landelijke) beleid is veelal gericht op multidisciplinair organiseren van de zorg, verbinding leggen tussen eerstelijnszorgverleners en tussen de eerste lijn, gemeenten, ziekenhuizen en de verpleging en verzorging. Eerstelijns zorgverleners hebben niet altijd de tijd en mankracht om dit te organiseren voor de eigen praktijk. ZEL neemt deze zorg uit handen door op regionaal en lokaal niveau samenwerking te realiseren. Aandachtsgebieden van ZEL zijn onder andere de zorg voor chronisch zieken, GGZ zorg, ouderenzorg, geboortezorg, nascholing en praktische ondersteuning.

U, als eerstelijns zorgverlener, kunt van ons een professionele pro-actieve en praktische aanpak verwachten. Bekijk ook dit filmpje om meer te weten te komen over ZEL.

 

Ondersteuning eerstelijn en chronische zorgketens

In Nederland worden uit de zorggelden middelen ter beschikking gesteld om de ondersteuning voor de eerstelijn te organiseren. Organisaties die deze middelen ontvangen, worden ook wel Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) genoemd. ZEL ontvangt deze middelen ook en is dus onder andere een ROS. De financiering van de ROS’en is vastgelegd in een beleidsregel en is bestemd voor ondersteuning van apothekers, diëtisten, huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten, psychologen en verloskundigen. Daarnaast ontvangt ZEL middelen voor de ondersteuning van de chronische zorgketens. Jaarlijks maakt de organisatie afspraken over de werkzaamheden met zorgverzekeraar DSW.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl