Betere kwaliteit van zorg door inzet Multidisciplinair Team Ouderenzorg (MTO)

Geplaatst op:
MTO Ouderenzorg Multidisciplinair
“Wij kregen in onze praktijk te maken met steeds meer complexiteit bij thuiswonenden ouderen. Bovendien zijn bij deze groep patiënten vaak veel mensen en instanties betrokken waardoor mijn coördinerende rol als huisarts niet meer toereikend was en ik geen overzicht had. Door het werken met het MTO hebben de verpleegkundig specialist en/of specialist ouderengeneeskunde een helikopterview, die de hele puzzel bij elkaar brengt.” Aan het woord is Gars Wanes, huisarts in Delft die sinds de start van het MTO samenwerkt met dit team.   

Wat betekent het MTO voor zorgverleners? 
Het MTO is bedoeld om de thuissituatie van ouderen met complexe problematiek zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Het MTO is gestart vanuit het programma regionale aanpak ouderenzorg en is bedoeld om verwachte crises aan te pakken vóór ze plaatsvinden. Ook kunnen huisartsen die twijfelen over de juiste aanpak advies krijgen via het MTO.  

Marjan Dekker verpleegkundig specialist Reinier de Graaf ziekenhuis en Pieter van Foreest en Marieke Roest, Specialist Ouderengeneeskunde bij Pieter van Foreest lichten het MTO toe: “We zien mensen waarvan de huisarts verwacht dat ze binnen nu en drie maanden in een crisissituatie terecht komen: veel van deze mensen passen niet binnen kaders, omdat ze problematiek hebben die overlapt met andere zorgstromen zoals psychiatrie gecombineerd met fysieke problematiek, of laaggeletterdheid of een verstandelijke beperking: deze groep vraagt een specifieke benadering om de zorg te kunnen bieden die nodig is.
Als we niets doen, volgt voor veel van deze mensen crisisopname binnen 3 maanden, ze komen terecht op de SEH met een sociale indicatie en dan op een tijdelijk bed of gaan van plek naar plek. Door samen met huisartsen en andere betrokkenen binnen het Multidisciplinair Team Ouderen (MTO) naar de situatie te kijken voelen we veel meer de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. We doen allemaal iets dat buiten onze comfortzone ligt maar we helpen elkaar. Door bij elkaar te komen, voorkomen we ook overlap en zorgen we dat we allemaal dezelfde richting uitgaan en dat niet de één bezig is met palliatieve zorg en de ander zich nog volop bezighoudt met het verbeteren van het functioneren in een revalidatietraject bij diezelfde cliënt.” 
Wat betekent het MTO voor patiënten en mantelzorgers?  

Gars en Lianne (praktijkondersteuner) zien dat het MTO vooral mantelzorgers ontlast: “Door het werken binnen een MTO krijgen we een volledig beeld van patiënten. Bovendien zorgen we zo met elkaar voor een veiligere thuissituatie. Dit zorgt met name voor ontlasting voor de omgeving. Mantelzorgers hebben een vast contactpunt en de structuur is duidelijk. De druk op de mantelzorgers neemt hierdoor af. Het is een preventieve multidisciplinaire aanpak om de thuissituatie veiliger te maken en niet pas in actie te komen als er al iets is gebeurd.”  

Het MTO zorgt er verder voor dat waar mogelijk in de patiëntenzorg weer centraal staat wat voor de patiënt belangrijk is, zo vertellen Marieke en Marjan. “Zij worden ondersteund bij zorg die bij hen past. Veel van deze patiënten zijn zorgmijders en door het werken met een MTO wordt het vertrouwen in de zorg weer opgebouwd. Daarnaast is voor henzelf de zorgvraag meestal niet helder en die krijgen we via het MTO naar boven. Dat kan ook confronterend zijn omdat er meer problematiek boven water komt dan zijzelf hadden verwacht. De mantelzorgers voelen soms al langere tijd aan dat er iets niet in orde is maar voelen zich vaak een roepende in de woestijn. Gelukkig is er binnen het MTO meer tijd voor mensen. Men voelt zich gehoord.” Gars beaamt dit: “De verpleegkundig specialist en specialist ouderengeneeskunde hebben veel meer tijd voor de patiënten en komen bij hen thuis. Het kost ons ook tijd, echter op de lange termijn levert het tijd op en de zorg is gerichter waardoor de kwaliteit van leven toeneemt. Ook is het voor mij als huisarts heel fijn dat ik altijd binnen het MTO te maken heb met dezelfde mensen, dat scheelt veel tijd en maakt het snel schakelen en overleggen eenvoudig.”   

Volgende week leest u in het ZorgBulletin nog meer ervaringen met het MTO. Wilt u meer weten over het MTO kijk dan op onze vernieuwde website of neem met uw vragen contact op met Tjalke Weiss.
- Debra Brouwn
Deel dit bericht

Meld je aan voor ons nieuwsbulletin!

Zo blijf je elke week op de hoogte van regionaal nieuws