ZonMw project "GLI voor werkenden" van start

Geplaatst op:
GLI BeweegKuur Werkenden
ZEL is op 1 november jl. in samenwerking met RIVM, GGD Haaglanden, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Huis voor Beweging, Zorggroep Unicum en gemeente Zeist een project gestart om GLI BeweegKuur te evalueren en door te ontwikkelen. 
  
Waarom het project 'GLI voor werkenden'?  
Het doel van dit project is om de GLI BeweegKuur beter af te stemmen op de behoeften van werkenden. Hierbij zal onder meer gekeken worden naar de inzet van mogelijke (digitale) ondersteuning om uitval te voorkomen en het succes van de GLI BeweegKuur te vergroten. Het project heeft een looptijd van 4 jaar en wordt voornamelijk uitgevoerd door Sanne Helmig (PhD kandidaat) als onderdeel van haar promotietraject.  

Wat houdt het project in?  
GLI-teams en huisartsen signaleren veel uitval bij de GLI onder werkenden. Daarom is inzicht nodig in welke factoren deelname aan GLI bevorderen en hoe uitval voorkomen kan worden. Binnen het project wordt nauw samengewerkt met alle bij de GLI betrokken zorgprofessionals. Na het inzichtelijk maken van de elementen die mogelijk kunnen worden verbeterd, zal het tweede deel zich richten op het implementeren van deze verbeterslag. Gedurende het project zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang.  
  
Voor eventuele vragen over het project kunt u contact opnemen met Tjalke Weiss.
Deel dit bericht

Meld je aan voor ons nieuwsbulletin!

Zo blijf je elke week op de hoogte van regionaal nieuws