Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Wat is Geïntegreerde Persoonsgerichte Zorg


Bij geïntegreerde persoonsgerichte zorg staan de kwaliteit van leven, de mogelijkheden en de doelen van de persoon – met een ziekte of andere aandoening – centraal. Het doel is te zorgen dat mensen met hun fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om kunnen gaan en zoveel mogelijk eigen regie kunnen voeren (positieve gezondheid).

Geïntegreerde persoonsgerichte zorg wordt geleverd door een netwerk van professionals en organisaties uit zorg en welzijn. Het gaat hierbij om een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning. Samenwerking tussen diverse disciplines en tussen nulde, eerste, tweede en derde lijn is hierbij van groot belang.

Omdat geïntegreerde persoonsgerichte zorg aansluit bij de persoonlijke waarden, motivatie en doelen van de persoon, wordt zorg zo gericht mogelijk ingezet. De kans op het bereiken van de gezamenlijk gestelde doelen is daardoor groter. Ook worden binnen de geïntegreerde persoonsgerichte zorg mensen gestimuleerd tot zelfmanagement en zelfzorg .Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl