Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Wat is Persoonsgerichte Zorg


Inleiding

Persoonsgerichte zorg is zorg waarbij de persoon met zijn mogelijkheden en doelen centraal staat en niet de ziekte. Dit is nodig omdat niet alle mensen met dezelfde (chronische) ziekte allemaal dezelfde doelen en behoeften hebben. Bovendien vergen de verschillende persoonlijke kenmerken en de context van de persoon een aangepaste aanpak.

In de praktijken in de regio zijn de afgelopen jaren al goede stappen gezet op het gebied van Chronische Zorg. ZEL bood hiertoe de zorgverleners houvast om de zorg voor chronisch zieke patiënten vorm te geven door gestandaardiseerde werkwijzen. De gestandaardiseerde zorg biedt in de huidige tijd echter onvoldoende mogelijkheden om aan te sluiten bij de specifieke wensen van de patiënt voor wat betreft behandeling en begeleiding. Zorg die zich richt op de eigen regie, gezond gedrag, functiebehoud en gewenste kwaliteit van leven van de patiënt sluit daar beter bij aan, met andere woorden: Persoonsgerichte Zorg (PGZ).

 

Definitie

Persoonsgerichte Zorg is zorg waarbij de persoon met zijn mogelijkheden centraal staat en niet de ziekte. Een ideale aanpak is medisch verantwoord én persoonsgericht. Kernelementen van persoonsgerichte zorg zijn: zelfmanagement en samen beslissen. Van de patiënt wordt een actieve rol verwacht terwijl de zorgverlener steeds meer als coach fungeert.

 

Documenten

Bij het starten van nieuwe trajecten in de dagelijkse praktijkvoering, is het van belang dat zorgverleners dezelfde taal spreken en elkaar begrijpen. Hierbij helpen onderstaande documenten: