Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

ZEL: ZELA: Polyfarmacie


Wistje dat…

-70% van alle geneesmiddelengebruikers zijn medicatie niet juist inneemt

-ouderen de meeste medicijnen gebruiken maar meestal niet zijn meegenomen instudies?

-ouderen moeite hebben met het breken van tabletten.

-een breukstreep in een tablet niet meteen betekent dat het tablet in gelijkedelen gebroken kan worden

-ouderen “klachten” van medicijnen vaak relateren aan het ouder worden.

Ouderworden en medicatiegebruik - het is niet zo eenvoudig als we denken. Wat houdtdat ouder worden nu in? En wat kunnen we nu samen betekenen voor de ouderenbinnen onze praktijken? Wil je hier meer over te weten komen en de samenwerkingtussen de huisartsassistenten en de apotheken verbeteren, geef je dan nu opvoor de ZEL Nascholing: "Farmacotherapie bij Ouderen - Wat kunnen we samenvoor onze ouderen betekenen?".Doelgroep:Apotheker

Log in voor inschrijven scholing

Planning

Datum Begin Eind
19-11-2019 19:00 21:30

Locatie

ZEL | Zorgorganisatie Eerste Lijn

Ledenprijs

€ 50,00

Niet-ledenprijs

€ 50,00

Voor ZEL nascholingen bestaan diverse financieringsstromen en daardoor verschillende tarieven. Klik op deze link voor informatie.

Afmeldprocedure

Bij verzuim en afmelden is artikel 13 van de algemene voorwaarden van toepassing. Klik op deze link voor informatie