Hartfalen – RTA

Hartfalen – RTA


Het doel van de Regionale Transmurale Afspraken (RTA) is het uniform maken van afspraken tussen de eerste en tweede lijn. Het betreft een RTA voor Chronisch hartfalen. Acuut hartfalen valt buiten deze RTA. De RTA vormt de basis voor medisch inhoudelijke afspraken ten behoeve van samenwerking in de regio DWO & NWN. Het is van belang dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. De afspraken over de RTA die zijn gemaakt staan gebundeld in een document dat de specifieke verwijs- en terugverwijsafspraken beschrijft tussen huisartsen en cardiologen bij patiënten met een (vermoeden van een) chronisch hartfalen.

 

Richtlijnen
De RTA hartfalen geeft richtlijnen voor de samenwerking tussen huisartsen en cardiologen bij chronisch hartfalen op het gebied van:

• Diagnostiek;
• Behandeling;
• Consultatie;
• Verwijzing en terugverwijzing van patiënten;
• Berichtgeving over patiënten;
• Evaluatie RTA hartfalen.
Deze RTA is gebaseerd op de Landelijke Transmurale Afspraak Hartfalen 2015, de NHG standaard hartfalen 2021 en de European Society of Cardiology (ESC) richtlijn hartfalen 2016.

 

Deze RTA afspraken staan gebundeld in een levend document en dit document is dus continu in ontwikkeling. Opmerkingen of suggesties kunt u doorgeven aan het secretariaat van ZEL: secretariaat@zel.nl.

Klik hier voor het volledige document.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl