Digicoaches

Digicoaches


Digitalisering speelt een steeds grotere rol in onze samenleving en ook in de gezondheidszorg. Van medewerkers wordt verwacht dat ze steeds meer digitaal gaan werken en uit de voeten kunnen met diverse systemen en applicaties. Echter, in de praktijk blijkt dat niet alle medewerkers mee kunnen in de toenemende digitalisering. 
ZEL heeft als doel om de digitale vaardigheden van zorgverleners te verbeteren, zodat zij digitale middelen optimaal kunnen gebruiken in hun dagelijkse werkzaamheden.   

Hiertoe trainen wij medewerkers van praktijken in de rol van digicoach om de digitale vaardigheden van zorgverleners te verbeteren. Een digicoach is een zorgverlener die werkzaam is in de praktijk en zijn of haar collega’s ondersteunt en begeleidt in het vergroten van hun digitale vaardigheden. Doordat de praktijkmedewerker zelf werkzaam is in de praktijk staat hij of zij dicht bij de praktijkmedewerkers en de dagelijkse werkzaamheden. Dit zorgt ervoor dat ze direct kunnen bijsturen op digitale vaardigheden en het onderwerp proactief onder de aandacht kunnen brengen. 

Tijdens de training  “Digicoach” leren praktijkmedewerkers wat de rol van digicoach inhoudt en hoe zij invulling kunnen geven aan deze rol. Kijk voor meer informatie en de data in de nascholingsagenda en zoek op digicoaches.    

Daarnaast biedt ZEL doorlopende ondersteuning aan digicoaches.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl