Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

E-learning: HVZ: Nieuwe CVRM richtlijn (basis)


Cardiovasculair risicomanagement: voor patiënt én arts een investering in de toekomst. Deze PIN is gebaseerd op de herziene NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) (mei 2019).
Cardiovasculair risicomanagement is individueel maatwerk, waarbij rekening wordt gehouden met patiëntgebonden factoren zoals leeftijd, kwetsbaarheid, morbiditeit, motivatie en mogelijkheden om leefstijl te veranderen en motivatie om medicatie te gaan gebruiken.
De in mei 2019 herziene NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) bevat daarom minder pasklare antwoorden, maar juist meer overwegingen en nuanceringen. De inhoud van deze richtlijn is identiek aan die van de Multidisciplinaire richtlijn (MDR) Cardiovasculair risicomanagement. Deze MDR is gezamenlijk opgesteld door het NHG, de Nederlandse Internisten Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, in samenspraak met patiëntenvertegenwoordigers. Het doel van deze gemeenschappelijke richtlijn is dat alle hulpverleners een eenduidig beleid voeren, onafhankelijk van de

Leerdoelen:
• kent u de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige NHG-Standaard;
• kunt u een risicoprofiel opstellen en een risicoschatting maken;
• weet u bij wie het van belang is om een risicoprofiel op te stellen;
• weet u welke niet-medicamenteuze adviezen u kunt geven;
• weet u met welke specifieke patiëntengroepen u rekening moet houden;
• kent u het medicamenteuze beleid en het controlebeleid.

Accreditatie:
2 punten

Vergoeding:
De scholing kan online worden aangeschaft via de NHG webwinkel (± €35,00). (https://www.nhg.org/winkel/producten/cardiovasculair-risicomanagement-pin-2210)
Huisartsen (lid van de HC WSD) en POH werkzaam in praktijken die deelnemen aan de zorgpaden van ZEL kunnen aanspraak maken op een restitutie van bijna het volledige bedrag van deze scholing. Om in aanmerking te komen voor een restitutie van €30,00 kunt u een factuur/betaalbewijs te sturen aan nascholing@zel.nl. onder vermelding van de praktijknaam, naam huisarts/POH en het IBAN nummer voor de restitutie.Doelgroep:HuisartsPraktijkondersteuner

Locatie

Onbekend

Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl