Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

De NHG-Triagewijzer (basis)


Inleiding
Binnen steeds meer reguliere huisartsenpraktijken wordt gezocht naar een effectieve inzet van de NHG-TriageWijzer ter ondersteuning van het triageproces Inmiddels ervaren vele assistenten dat de inzet van de wijzer echt helpt om alle hulpvragen goed te ontvangen en vervolgen. Wil jij ook wegwijs worden in de wijzer en tips krijgen hoe die jou kan ondersteunen in de dagelijkse hectiek? 

De scholing 
Triage is ‘het maken van een verantwoorde inschatting van de urgentie van klacht en hulpvraag, in goed contact met de beller. We gaan met elkaar uitwisselen hoe je dit gestructureerd kunt doen en gesteund kunt worden door de inzet van de NHG-Triagewijzer. Om veilig en goed te kunnen tri-eren formuleren wij 3 belangrijke voorwaarden: 
• Een open oriëntatie op de (toestand en hulpvraag van de) beller; 
• Het bewust bezig zijn met de urgentie; 
• Het bewust bezig zijn met het achterhalen van de hulpvraag (in het besef dat dit het achterliggende motief van de beller is). 

De reguliere praktijk kan zijn voordeel doen met assistenten die bewust de toestand van de beller in beeld brengen en zich richten op de urgentiebeoordeling. Hoe voorkom je dat je als assistent in de valkuil stapt van diagnose denken. Ook bellers dagen je daar immers steeds meer toe uit. In de training gaan we dieper in op een ondersteunende manier van denken voor een urgentiegerichte triage, hierbij kan de NHG- TriageWijzer een hulpmiddel zijn. Duidelijkheid over de opzet en inhoud van de klapper is een voorwaarde, daarom oefenen we intensief met het gebruik. 

We oefenen met snel de juiste ingangsklacht vinden, het uitvragen van de triage criteria en een natuurlijke inzet van het raadplegen van de TriageWijzer tijdens het gesprek. Hierbij wordt niet uit het oog verloren dat de omstandigheden binnen de praktijk ook een rol spelen voor welke hulp je aanbiedt, door wie en op welk moment. Tijdens de training wordt geoefend met geluidsmateriaal en schriftelijke casuïstiek. Het is noodzakelijk dat u zelf de NHG-TriageWijzer meeneemt.
Deze scholing wordt extra aangeboden en valt niet onder het abonnement van HC WSD. 


Doelgroep:Doktersassistent

Planning

Datum Begin Eind
19-06-2019 13:00 16:30

Locatie

ZEL | Zorgorganisatie Eerste Lijn

Ledenprijs

€ 125,00

Niet-ledenprijs

€ 175,00

Voor ZEL nascholingen bestaan diverse financieringsstromen en daardoor verschillende tarieven. Klik op deze link voor informatie.

Accreditatie punten (is aangevraagd)

Accreditatie Doktersassistenten3 punten