Nascholingsagenda
« terug naar het zoekresultaat

ZEL: Triagescholing (verdieping) Hoe is het met iemand en wat is de vraag?


Hoe is het met iemand en wat is de vraag?
Wat zet je in om de mate van ziek zijn en de hulpvraag te achterhalen?
Hoe ondersteunt de triagewijzer zodat je komt tot een juiste beslissing?


De scholing

Het gebruik van de NHG-TriageWijzer ter ondersteuning van het urgentie denken wordt geoefend in gesprekken waarbij de trainingsacteur zich met steeds ander gedrag en andere klachten presen-teert aan de assistenten. Het achterhalen van de hulpvraag en het vormen van een toestandsbeeld waardoor de urgentie bepaald kan worden, staat centraal. Het omgaan met het gedrag van de pa-tiënt en het gebruik van de NHG-TraigeWijzer als ondersteuning bij de urgentie beoordeling wordt met verschillende casuïstiek geoefend.


Doelgroep
De training is een verdieping voor deelnemers die eerder een triagetraining bezochten, zicht de opzet, en inzet van de NHG-TriageWijzer al eigen heb-ben gemaakt en behoefte hebben aan een opfrismoment of verdiepings-moment. Het accent ligt ster op oefenen van triagevaardigheden met inzet van een trainingsacteur.Doelgroep:Doktersassistent

Log in voor inschrijven scholing

Datum

Dinsdag 5 maart 2019

Accreditatie punten (is aangevraagd)

Accreditatie Doktersassistenten3 punten

Planning

Datum Begin Eind
05-03-2019 13:00 16:45

Locatie

Zorgorganisatie Eerste Lijn

Niet-ledenprijs

€ 225,00

Ledenprijs

€ 195,00

Voor ZEL nascholingen bestaan diverse financieringsstromen en daardoor verschillende tarieven. Klik op deze link voor informatie.

Afmeldprocedure

Bij verzuim en afmelden is artikel 13 van de algemene voorwaarden van toepassing. Klik op deze link voor informatie